Vet du hvor din opplevelse kommer fra?

Vet du hvor din opplevelse kommer fra?

«The mind does not work like a camera – the mind works like a projector»

– Michael Neill

Når jeg får spørsmål av mennesker om hvorfor jeg brenner sånn for å formidle forståelsen som går under navnet de 3 Prinsipper? Så svarer jeg de ofte med følgende spørsmål:

Vet du hvor din opplevelse kommer fra?

Jeg har ikke møtt noen til dags dato, som ikke peker på sine omgivelser som kilden til deres opplevelser. Meg selv inkludert, før jeg lærte om og fikk en forståelse for hva de 3 Prinsipper beskriver. Det ser ut for oss at sinnet vårt er som et kamera, det tar bilder av en realitet der ute, som skaper vår interne opplevelse.

Livet ser ut som en utsiden-inn opplevelse

Vi tror at våre opplevelser skapes fra noe i vår fortid, fremtid eller hva som skjer i nå tid. Den kommer til oss fra våre omgivelser, andre personer, vår identitet etc. Og ut fra denne forståelsen, hvordan vi har det, er hvordan vi håndterer denne realiteten vi kaller livet.

Ut fra denne forståelsen, så ser det ut som at noen mennesker er sterkere mentalt utstyrt enn andre.  Fra hvordan de klarer å håndtere livet. Det finnes en hel selvhjelps industri som tjener millioner av kroner på å skulle hjelpe oss, som ikke er så heldige å være utstyrt med denne mentale styrken.

Vi finner et mangfold av strategier og teknikker for hvordan vi skal bli mer glade, lykkelige og suksessfulle. Og til manges frustrasjon. Selv om det blir presentert for oss at det finnes oppskrifter som vil hjelpe oss å oppnå dette. Så ser det ut som at like før vi har taket på det. Så har noe endret seg og strategien fungerer ikke lenger, eller har ikke fungert i det hele tatt.

Vi prøver å løse problemene som oppstår i livet vårt med å reorganisere noe i våre omgivelser. Vi prøver å endre på andre personer i våre liv eller å endre på oss selv. Og mang en gang etter vår iherdige jobbing. Med reorganisering og endring, så befinner vi oss på nytt med samme problem eller så har det oppstått noe nytt.

Hva er innsiden-ut forståelsen?

William James, som døde i 1910, anerkjent av mang som «psykologiens far». Han forutså at, innen psykologi ville de til slutt oppdage Universelle prinsipper. Grunnleggende sannheter, som forklarer menneskets psykologiske liv. Og vi er nå så privilegerte å leve i en tid, hvor dette nå er avdekket og som vi kan lære om. Når det kommer til de grunnleggende prinsippene bak vår psykologiske opplevelse av livet, så forklarer prinsippene på en enkel måte at;

100% av din opplevelse av livet er skapt fra innsiden-ut

Det er, i motsetning til hvordan det ser ut, den eneste måten den menneskelige opplevelse kan utfolde seg på. Uten unntak. Systemet fungerer bare en vei. Og klarheten vi har om å se at systemet fungerer på denne måten, styrer hvordan vi håndterer absolutt hver situasjon i vårt liv.

Prinsippene bak den menneskelige opplevelse av livet

Denne forståelsen er ikke en ny strategi eller en rekke med nye mentale verktøy.  I motsetning, så er den en beskrivelse på hvordan vi mennesker kan ha opplevelser. Ordet Prinsipp brukt i denne forståelsen, er på lik linje som tyngdekraften eller som naturlover. Det er 3 kriterier for at noe skal bli  betraktet som Prinsipp. Det må være forklarende, forutsigbart og alltid sant.

De 3 Prinsipper oppdaget av Sydney Banks på det tidlige 70-tallet møter all disse 3 kriteriene. Hva William James forutså, avdekket med andre ord Sydney Banks.  Prinsippene han avdekket er et Paradigme skifte innnen den menneskelige psykologiske opplevelse av livet. Han forklarte hva han hadde avdekket som følgende:

Livskraft:

Det faktum at vi er i live er en universell kapasitet, som gir liv til det faktum at vi kan tenke og være bevisst hva vi tenker. Det er energien og intelligens bak livet, som gjør at det vokser epler på epletrær og pærer på pæretrær.

Bevissthet:

Det faktum at vi kan være bevisst vår opplevelse er en universell kapasitet. Vårt bevissthetsnivå på et gitt tidspunkt bestemmer kvaliteten på vår opplevelse.

Tanke:

Det faktum at vi kan tenke er en universell kapasitet. Hva vi tenker er et personlig resultat, vi alle lever i separate realiteter.

Livskraft+Bevisshet+Tanke= Opplevelse

En enkel formel for hvordan vi mennesker kan ha hva vi kaller en opplevelse av livet. Tar vi bort en av disse, så har vi heller ingen opplevelse.

Hvordan vill denne forståelsen hjelpe oss?

Med en forståelse for at opplevelser ikke kommer utenfra, men skapes innenfra 100% via de 3 Prinsipper, så faller mye frykt, usikkerhet og bekymringer bort helt uanstrengt. Det oppstår en Empowerment i mennesket ved denne nye oppdagelsen, om at menneskesinnet fungerer bare en vei. Vårt psykologiske immunforsvar avdekkes, som ikke var så lett synlig med en misforståelse av at opplevelser blir påført oss fra utsiden.

Endringer i samfunnet gjennom denne nye forståelsen vil ha påvirkning på mange utfordringer vi står ovenfor i livet, som for eksempel:

  • Barn og unge vil ikke falle for press de tror kommer fra media og andre venner
  • Mobbing vil ikke lenger gi mening og å være et offer for mobbing faller bort
  • Stress relaterte sykdommer er ikke lenger en av de største årsakene til sykefravær
  • Vold, overgrep og kriminalitet vil ikke være en normal del av nyhetsbilde
  • Selvmordsstatistikken vil gå ned, da en permanent løsning på noe som ikke er permanent gir ikke lenger mening
  • Det vil bringe oss mennesker nærmere hverandre, da seperasjon som «oss og dem» svinner hen
  • Krig mellom nasjoner ser ikke relevant ut, når  vi ser hvor frykt kommer fra
Håp for fremtiden

Så hvorfor jeg brenner for å formidle forståelsen av de 3 Prinsipper, er kanskje ikke så rart om du har fått et lite glimt av hva jeg har skrevet om i dette blogginnlegget. Om du ikke har fått et lite glimt av implikasjonene med forståelsen, så tenker du kanskje at jeg har en skrue løs. Uansett, så sprer forståelsen seg raskt verden over. Den har enorm innvirkning både på menneskers personlige liv, organisasjons plan og på et globalt plan.

Det finnes mange frivillige organisasjoner rundt om i verden, som underviser i forståelsen av Prinsippene. I Kristiansand har jeg startet en frivillighets gruppe som heter Well-being uten grenser. En møteplass for mennesker som ønsker å lære mer om denne banebrytende forståelsen. Det er nå også opprettet en hjemmeside for 3P i Norge, som viser hvor i landet du kan finne oss.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside for å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

 

 “If the only thing people learned was not to be afraid of their own experience, that alone would change the world.” -Syd Banks

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts