Jeg har ikke noe imot å føle frykt eller å være usikker lenger

Føl frykt, men gjør det allikevel. Er en gjenganger innen mental trening og selvhjelps industrien. Man skal trosse «hva» man frykter, slik at man ikke lar følelsen av frykt stoppe en. Og det er ikke noe galt i det. Det er synd om frykt stopper oss i å gjøre ting vi har lyst til.

Føler du deg usikker? Her er 5 trinn til å bli en sikker person. Dette er en annen gjenganger. Det finnes et hav av oppskrifter, som er velmente og som skal hjelpe oss å ikke ha følelser vi ikke liker.

Når er grensen nådd?

Jeg pleide å tenke at om jeg skulle føle mindre frykt og usikkerhet, så måtte jeg på en eller annen måte kontrollere mine følelser. Og det var kanskje ikke så rart, for jeg hadde jo lest noen selvhjelpsbøker frem til nå. Og alle gav meg sin oppskrift på hvordan kontrollere mine tanker og følelser.

Jeg trodde også at om jeg gjør det jeg frykter nok ganger, da kommer frykten og usikkerheten til å gå bort. Og hver eneste gang håpet jeg på at nå har jeg nådd grensen for å gå over i fryktløshet. Jeg må smile bare jeg skriver dette. For jeg har jo hør om skuespillere, som har holdt på i mange år. De kan føle på både frykt og usikkerhet, selv om de er å betrakte som erfarne skuespillere.

Fortsett Jeg har ikke noe imot å føle frykt eller å være usikker lenger

Hvorfor det er til så stor hjelp å forstå at det er Prinsipper vi formidler

Etter å ha postet mitt blogginnlegg «Når du føler at du går i tusen biter», om min sorg i forbindelse med mamma sin bortgang. Fikk jeg en mail fra en dame, som i kort skrev at; men det finnes forskjellige måter å miste noen på. Det har jo noe å si om hvordan du opplever å miste noen på?

Først og fremst vil jeg før jeg fortsetter få presisere noen ting. Jeg har hatt det utrolig vondt denne tiden. Forståelsen tar ikke bort følelser, da dette er et aspekt av å være menneske.

Jeg ønsker heller ikke å sammenligne, hvem har det mest vondt. Det handler heller ikke om hvem kan tåle mest smerte. Så la meg prøve å forklare hva det er jeg ønsker å peke på.

Fortsett Hvorfor det er til så stor hjelp å forstå at det er Prinsipper vi formidler

Vår sanne essens | 3P Instituttet

Når du ser inn i øynene på et barn, så kan du se den essensen som er «vår» sanne essens lyse ut. Denne essensen kommer vi inn i livet med, den er livet og vi lever den ut.

Vår sanne essens er før….

Den er før vår identitet, som er tanker om hvem vi tror vi er og ikke er. Den er før våre opplevelser av hva vi kaller vår realitet, da den er kraften som skaper vår opplevelse av å oppleve livet. Den er før begrensninger av tanker om hva vi tror og ikke tror at vi er i stand til å utføre. Den er før alle hendelser som skjer i livet, den er observatøren av hendelsene bli bragt til live.

Fortsett Vår sanne essens | 3P Instituttet

Evnen til mestring er innebygd i oss, men den er ikke personlig

Når vi tar mestring personlig

En av de tingene jeg tok veldig inn på meg når jeg ble sykemeldt på grunn av depresjon. Var tanken om at jeg ikke mestret mitt eget liv. Jeg brukte mye tid i begynnelsen av min sykemelding på å gruble på ting som. Hvorfor meg? Hvorfor må jeg slite? Hva er galt med meg? Og som du sikkert skjønner, så ble dette som en tung byrde oppå en allerede sort tilværelse.

Jeg hadde også mye tanker om hva mine arbeidskollegaer tenkte om meg og at jeg ikke mestret mitt eget liv. Jeg hadde også mye tanker om hva mine venner og familie tenkte om meg. Jeg hadde med andre ord mye tanker om «meg». Og dette førte til at jeg følte meg enda verre. Og jeg tolket denne forverringen, som en bekreftelse på at jeg ikke kunne mestre mitt eget liv.

Fortsett Evnen til mestring er innebygd i oss, men den er ikke personlig

ViF022: Bak kulissene på 3P Akademiet

I denne episoden prater jeg med Torill Andersen og Daniela Marthinussen, begge fra NorthMind og er 2 av mentorene som startet 3P Akademiet her i Norge. 3P Akademiet var det første stede i Norge hvor man kunne fordype seg og sertifisere seg som mentor innen forståelsen av de 3 Prinsipper.

Om du ønsker mer informasjon om denne utdannelsen, finner du det inne på deres hjemmeside www.3pakademiet.no. Om du ønsker å kontakte de for en prat om dette studiet kan være for deg, ta kontakt på post@northmind.no.

I denne episoden prater vi om:

– Vår vei fra NLP til 3P
– Hvordan forståelsen oppklarer mye for menneskehjelpere
– Hvordan vi selv har hatt stor transformasjon
– Hvordan forståelsen har hjulpet det å være menneskehjelper
–  Gullet med å bade i forståelsen over en lengre periode

 

Om du likte denne podcasten, er det bare å dele den med de du måtte ønske.

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor

ViF021: Dette forklarer alt

Eirik er grunnlegger av NorthMind as og co-creator av One Solution Global. Han er en internasjonal speaker, mentor og en change maker. Han mener vi som mennesker og samfunn har kommet på villrede og glemt essensen av hvem vi er og hva vi gjør her på jorda – og hans passion er som han sier selv; «My gift is helping people shift. From Personal Change to Global Change – I love it all» – Eirik Grunde Olsen

I denne episoden prater vi om:

– Hvordan forståelsen av Prinsippene forklarer alt fra det personlige til det globale
– Alle opplevelser kommer fra en kilde
– Hva ligger bak vårt instinkt, reflekshandling og magefølelse
– Hva er misforståelsen bak å tro at det er vår skyld når vi har dårlige opplevelser
– Hva er det som skjer når vi opplever press og forventninger fra andre mennesker
– Hva skjer når man opplever å bli passiv ved å ha «sett» at tanke skaper alle opplevelser
– Hva er det som skjer når vi får sterke reaksjoner til mennesker som har sterke meninger

Om du likte denne podcasten, er det bare å dele den med de du måtte ønske.

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor

ViF020: Endring – en naturlig skapelse

I denne episoden prater jeg med Ingvild Lauvsnes, om endring – en naturlig skapelse. Ingvild er Mentor hos 3P-Akademiet, som også er en del av NorthMind. Ingvild hjelper deg som person eller bedrift å se igjennom alle misforståelsene du lever og opererer utifra. Og bak de misforståelsene ligger et potensiale til noe helt nytt.

I denne episoden prater vi om:

– Å brenne lyset i begge ender

– Kan vi kontrollere endring

– Hvordan endring skjer organisk

– Endring basert på burde

– Å lytte til seg selv

– Forståelse for hvordan endring oppstår

Om du likte denne podcasten, er det bare å dele den med de du måtte ønske.

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor

Lydavspiller

ViF018: Ungdom, vår neste generasjon, som vi gir verden videre til

I denne episoden prater jeg med Hans Jørgen Torsrud, hvor temaet er; Ungdom, vår neste generasjon, som vi gir verden videre til- bør få vite om hvordan de fungerer som psykologiske vesener innenfra og ut.

Hans Jørgen er Mentor hos 3P-Akademiet, hvor han underviser og er ansvarlig for retreats og mentorering av ungdom. Han jobber også på en ungdomsskole hvor han bor i Tromsø, hvor han hjelper ungdom som sliter med å få fullført skolegangen.

Han holder også foredrag i Tromsø ved anledning og temaene varierer, men retningen han peker i er alltid den samme.

I denne episoden prater vi om:

– Forståelsen avdekker vår medfødte robusthet
– Det er ikke forskjell på ungdom og voksne, vi skaper på akkurat samme måte
– Det er normalt å gå opp og ned i humør
– Vårt interne værsystem
– Mobbing slutter av seg selv når grunnfølelsen heves
– Spiseforstyrrelse, selvskading etc er løsningen ikke problemet

Om du likte denne podcasten, er det bare å dele den med de du måtte ønske.

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor

ViF017: 3P Basic – del 2

I denne episoden prater jeg med Torill Andersen fra NorthMind og 3P Akademiet, om forståelsen av de 3 Prinsipper. Denne episoden bygger videre på forrige episode, så jeg anbefaler deg å lytte til del 1 først.

Torill har en allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Oslo med fordypning i matematikk og kunst og håndverk. Fascinasjonen for hvordan læring og kreativskapelse skjer utløste videre utforsking i pedagogikk og psykologi. På denne veien kom hun over The Three Principles, som forklarer hvordan vår psykologiske opplevelse skapes. 

Etter å ha sett dette fundamentet er det nå det hun vier all sin tid til å undervise. Ved å forstå disse enkle prinsippene, ser hun at tankekaos stilner og en klarhet kommer til syne. I denne klarheten ligger det et ubegrenset potensiale som vi alle har tilgang til. Herfra blir livet betydelig enklere å leve.

I denne episoden prater vi om:

– Hvorfor har denne forståelsen betydning for oss mennesker?
– Hva hjelper forståelsen oss med
– Implikasjoner og hva betyr implikasjoner
– Hvordan forståelsen har hjulpet oss

Om du likte denne podcasten, er det bare å dele den med de du måtte ønske.

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor

ViF016: 3P Basic – del 1

I denne episoden prater jeg med Daniela Martinussen fra NorthMind og 3P Akademiet, om forståelsen av de 3 Prinsipper. Vi går inn i basicen av forståelsen, så denne episoden passer perfekt for deg som er ny. Og ikke minst for deg som ønsker å høre om den på norsk.

Daniela Marthinussen er opprinnelig utdannet Fysioterapeut. Allerede som student begynte hun å interessere seg for hvordan å hjelpe mennesker å skape endring. Denne interessen vokste da hun i jobben som fysioterapeut møtte mange pasienter som sleit med nettopp dette.

I sin søken etter en mer helthetlig måte å hjelpe mennesker på, kom hun over forståelsen om hvordan mennesker fungerer psykologisk på et grunnleggende plan. Jo mer hun forstod dette selv, dess enklere ble det for henne å hjelpe andre forstå det samme, og dermed oppnå nye resultater og endringer som er varig, uansett hva det gjelder. Varig endring kommer gjennom å forstå noe en tidligere ikke har forstått om hvordan en selv, og dermed også andre mennesker fungerer.

Daniela bistår enkeltpersoner og bedrifter med å vokse i denne forståelsen, slik at de forstår hvordan de selv, og som team fungerer best. Hun mentorerer også mennesker som selv ønsker å bli formidlere av denne forståelsen slik at de kan hjelpe andre igjen.

I denne episoden prater vi om:

– Hva er Prinsipper
– Hvorfor kalles de Prinsipper
– Hva er de 3 Prinsipper – Livskraft – Bevissthet og Tanke
– Hva er de ikke
– Hvordan ser vi denne forståelsen utspille seg i livet

Om du likte denne podcasten, er det bare å dele den med de du måtte ønske.

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor