Står du fast i 3P forståelsen og havnet i «jeg vet det bare er mine tanker» fella?

Står du fast i 3P forståelsen og havnet i «jeg vet det bare er mine tanker» fella?

Under en av treningsdagene jeg deltar på hos IHEART Training Academy. Hvor jeg utdanner meg til å bli instruktør for å kunne lære opp andre IHEART kursholdere, sa min mentor Terry Rubenstein følgende. Ikke pek mennesker i retning av at opplevelser er forbigående. For da mister de muligheten til å virkelig se hvordan opplevelser skapes. De vil da kun ty til en mestringsstrategi og vente på at følelsen/opplevelsen skal gå over.

Noen dager etter fikk jeg en innsikt som kom til meg som et bilde. Noe som mange av mine innsikter gjør. Bildet under er et resultat av denne innsikten. Og den avslørte for meg hvorfor så mange er fastlåste i en intellektuell forståelse av Prinsippene.

På et webinar jeg holder 1 gang i måneden i gruppen min VisdomiFlyt på Facebook. Tok jeg opp hva jeg hadde oppdaget og delte min siste innsikt med dem.

Og det gikk som følger;

Jeg viste de bildet som du ser over og sa til deltagerne på webinaret. Forestill deg at du sitter i en liten båt i bildet til høyre. Din forståelse om jorden er at den er flat. Du sitter i denne lille båten og ser bort på hva som ser ut som en kant. Tror dere at det er stor sannsynlighet for at dere vil føle frykt i denne situasjonen? Svaret var ja, det trodde de.

Så spurte jeg dem om hva slags tanker som kanskje ville være logisk å ha i denne situasjonen. De skrev ting som at jeg kommer til å falle over kanten, jeg er nødt til å snu, hva befinner seg i avgrunnen etc.

Så sa jeg til dem, forestill deg at du nå sitter i en liten båt i bildet til venstre (det er det samme bilde som på høyresiden). Din forståelse om jorden er at den er rund. Du sitter i denne lille båten og ser bort på hva som ser ut som en kant. Hvor mange prosent sjanse tror du at det er for at du vil føle frykt for kanten? Alle svarte 0%. Hvor logisk vil det være å ha de tankene dere hadde når dere satt i båten i bildet til venstre? Alle svarte 0%.

Så spurte jeg dem, hva er det som utgjør denne forskjellen? Og svaret er så enkelt som at vår forståelse for at jorden er rund og ikke flat, er hva som utgjør forskjellen. Med andre ord, så med forståelse for hvordan noe fungerer kontra hvordan det ser ut til å fungere, har stor betydning for oss mennesker.

Forståelsen av Prinsippene er et Paradigmeskifte

Når vi prater om at prinsippene er et Paradigmeskifte i vår forståelse av hvordan opplevelser skapes, så er det som å gå fra å tro at jorda er flat til å forstå at den er rund. Og her kommer poenget til Terry og min innsikt. Mange sier i forståelsen at jeg føler x,y,z, men jeg vet at det bare er tanke. For det er hva de har lært. Men om de tar en nærmere titt, så vil de se at følelsen er koblet til noe annet enn tanke.

De er fortsatt i misforståelse og det er derfor de fortsetter å føle som de gjør. For hva som skjer når vi innsiktsfullt oppdager at det er Tanke eller oppdager at følelser ikke kommer fra noe annet enn Tanke. Da kollapser hele illusjonen, den blir eliminert av den sanne logikken bak prinsippene.  

Mange ender opp med en mestringsstrategi, når de sier at «jeg vet det bare er tanke», for de begynner å vente på at opplevelsen skal gå over. Men saken er den, da har man misset hele poenget bak hva denne forståelsen peker mot. Og blir dermed fastlåste i en intellektuell forståelse og man tyr derfor til mestringsstrategier for å holde ut følelsen / opplevelsen. I stedet for å få en fundamental forståelse for hvordan det faktisk fungerer.

Her er noen observasjoner jeg har gjort etter min innsikt;

  • Når vi vet hvordan noe fungerer (innenfor logikken), så vet vi også hvordan noe ikke fungerer (utenfor logikken).
  • Den ene eliminerer/utelukker den andre.
  • Når vi innser at følelser kommer fra Tanke i øyeblikket, så automatisk eliminerer/utelukker dette muligheten til at følelser kan komme fra noe annet.
  • Et resultat av å være innsiden-ut (det vil si innenfor logikken bak prinsippene) er at vi har opplevelser som ikke er bundet av våre omgivelser eller fortid.
  • Et resultat av å være utsiden-inn (det vil si utenfor logikken bak prinsippene) er at vi har opplevelser av at våre omgivelser og fortid kan putte en følelse i oss.

The problem is not your thinking. The problem is believing that your feelings are coming from something other than Thought in the moment – Valda Monroe

Siden Februar i år har jeg har jeg holdt onlinekurset mitt How the mind works. Her lærer man om forståelsen av Prinsippene ut i fra The Single Paradigme, som er utviklet av Keith Blevens og hans kone Valda Monroe. Nytt kurs starter i Oktober.

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å dele dine refleksjoner om dette blogginnlegget. Har du lyst å vite mer om forståelsen av Prinsippene, kan du bestille en gratis 60 min Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside. Så får du nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts