De tre prinsipper, opprinnelig avdekket av Sydney Banks, forklarer hvordan den menneskelige erfaring skapes innenfra hos hver enkelt person, fra øyeblikk til øyeblikk. De er universelle og kalt prinsipper, da de er på lik linje med tyngdekraften. Det vil si at vi alle er en del av disse prinsippene om vi vet det eller ikke. De gir en helt ny forståelse for hvordan vårt sinn fungerer, på et helt fundamentalt nivå.

Prinsippene Livskraft, Bevissthet og Tanke er kun metaforer, som peker mot hva det er som gjør oss mennesker i stand til å erfare og respondere til hva vi kaller eksistens.

For å prøve å fjerne muligheten for å ha mistro og lage mystikk rundt Prinsippene, la meg spørre deg følgende spørsmål:

Er du bevisst og opplever at du leser denne setningen? Dette er mulig pga. Prinsippet Bevissthet.
Er du en person med tanker og kan tenke? Dette er mulig pga. Prinsippet Tanke.
Banker hjertet ditt uten at du behøver å gjøre noe med det? Dette er mulig pga. Prinsippet Livskraft.

Nesten fire tiår med denne forståelsen i praksis har vist at mennesker kan skape givende, sunne personlige og profesjonelle liv. Enkelheten og dybden av prinsippene har en dramatisk effekt på mange områder i livet og det undervises i denne forståelsen i felt som bla. Skoler, Rettsvesen, Helsevesen, Politi og Næringslivet for å nevne noen.

“Someday someone will find principles for psychology and when they do, it will change the field to a philosophy and a science and in turn it will help millions of people” – William James (the father of psychology)