ViF026: Skolestress

ViF026: Skolestress

I denne episoden prater jeg med Hans Jørgen Torsrud, hvor temaet er; Skolestress. Statestikken over ungdom som sliter er skremmende, 1 av 3 tenåringer er kronisk stresset (Forskning.no). Psykiske helseplager bland norsk ungdom bare øker (Forskning.no).

Hans Jørgen er Mentor hos 3P-Akademiet, hvor han underviser og er ansvarlig for retreats og mentorering av ungdom. Han jobber nå i et firma som jobber med ungdom som sliter med å få fullført skolegangen.

Han holder også foredrag i Tromsø ved anledning og temaene varierer, men retningen han peker i er alltid den samme.

I denne episoden prater vi om:

– Hvordan misforståelse om hvor følelser kommer fra, så gjøres ikke tiltak i forhold til den sanne kilden til stress
– Hva skjer når vi separerer Tanke/Følelse
– Mobbing er et symptom på mentalt stress
– Hva kan vi gjøre for å hjelpe dagens ungdom
– Hvordan ville det sett ut om ungdomen lærte om Prinsippene på skolen?

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts