ViF012: Foreldrerollen-oppdragelse

ViF012: Foreldrerollen-oppdragelse

I denne episoden prater jeg med Daniela Martinussen om foreldrerollen og oppdragelse.Daniela Marthinussen er opprinnelig utdannet Fysioterapeut. Allerede som student begynte hun å interessere seg for hvordan å hjelpe mennesker å skape endring. Denne interessen vokste da hun i jobben som fysioterapeut møtte mange pasienter som sleit med nettopp dette. I sin søken etter en mer helthetlig måte å hjelpe mennesker på, kom hun over forståelsen om hvordan mennesker fungerer psykologisk på et grunnleggende plan. Jo mer hun forstod dette selv, dess enklere ble det for henne å hjelpe andre forstå det samme, og dermed oppnå nye resultater og endringer som er varig, uansett hva det gjelder. Varig endring kommer gjennom å forstå noe en tidligere ikke har forstått om hvordan en selv, og dermed også andre mennesker fungerer.

Daniela bistår enkeltpersoner og bedrifter med å vokse i denne forståelsen, slik at de forstår hvordan de selv, og som team fungerer best. Hun mentorerer også mennesker som selv ønsker å bli formidlere av denne forståelsen slik at de kan hjelpe andre igjen.

I denne episoden prater vi om:

– Foreldrerollen gjennom 3P øyne
– Merkelapper
– Barn sine handlinger
– Hva skjer når barnet er på et lavt sted
– Oppdragelse fra et klart sinn
– Å møte opp i nuet
– Å se barnets adferd med ferske øyne
– Barns visdom

Om du likte denne podcasten, er det bare å dele den med de du måtte ønske.

Hjertelig hilsen

Marianne Kronkvist
3P Mentor

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts