ViF003: Torill Andersen

ViF003: Torill Andersen

Torill har en allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Oslo med fordypning i matematikk og kunst og håndverk. Fascinasjonen for hvordan læring og kreativskapelse skjer utløste videre utforsking i pedagogikk og psykologi. På denne veien kom hun over The Three Principles, som forklarer hvordan vår psykologiske opplevelse skapes. 

Etter å ha sett dette fundamentet er det nå det hun vier all sin tid til å undervise. Ved å forstå disse enkle prinsippene, ser hun at tankekaos stilner og en klarhet kommer til syne. I denne klarheten ligger det et ubegrenset potensiale som vi alle har tilgang til. Herfra blir livet betydelig enklere å leve.

 

I denne episoden prater vi om:

– Ting som stadig dukker opp i våre tanker i en periode. Er det noe vi kan gjøre for å velge de bort eller stilne de?

– Når du sterkt føler at en person er ubekvem/unngår deg, selv om du ikke aktivt har gjort noe for dette. Hvordan stiller man seg til det? Nøytralt, hyggelig, sur, møtekommende, oppsøkende etc?

– Noen snakker om at det er lettere å være i følelsen, også de negative, når innsikten av de 3 prinsipper er på plass. Hvordan fungerer dette?

Om du skulle ha noen spørsmål, som du kunne tenke deg at vi utforsker sammen, send de til marianne@3pinstituttet.no. Og likte du denne podcasten, er det bare å dele den med de du skulle ønske.

Lytt til din egen visdom!

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts