Onlinekurs

How the mind works

Logikken bak vår psykologi

Det er en logikk bak vår psykologi som er basert på fundamentale prinsipper som ikke er så åpenbar. Denne logikken bringer en presis og dyp åpenbaring om det mentale livets natur og hvordan det fungerer. Når vi har innsikt om dette, begynner vi å se hvordan denne logikken fungerer i vår egen psykologiske opplevelse. Onlinekurset How the mind works legger til rette for innsikter inn i logikken bak vår psykologi.

Dr Keith Blevens har utviklet en måte å undervise forståelsen av de 3 Prinsipper på, som kalles «The single paradigm». Logikken bak hvordan menneskesinnet fungerer og hvordan det ikke fungerer, gjør læringen av Prinsippene enklere og den er basert på en mer vitenskapelig måte å forstå hvordan den menneskelige opplevelse av livet skapes.

Onlinekurset «How The Mind Works» fokuserer på å se på hvordan menneskesinnet fungerer og hvordan det ikke fungerer.

En god del av tankene du har er unødvendige og uproduktive. Årsaken til dette er en oversett misforståelse om hvordan tanke og følelse faktisk fungerer. Sinnet ditt fungerer bare på én måte, det skaper den virkeligheten du ser fra innsiden – ut. Det er bare det at det ser ikke ut som det fungerer på denne måten.

På dette 5 ukers onlinekurset vil du lære om hvordan vår opplevelse fra øyeblikk til øyeblikk ikke blir skapt av verden rundt oss. Den skapes kun gjennom den bemerkelsesverdige, kreative kraften Tanke. Det er dette vi kaller en konstant (Prinsipp).

Tanke som den konstante, kreative og kausale kraften bak vårt psykologiske system er en livsendrende oppdagelse. Når vi forstår at det er slik menneskesinnet fungerer, er dette til stor hjelp for oss. For om vi sliter med ubehagelige følelser som stress eller føler oss nede, er ikke det fordi det er noe er galt med oss, eller med verden. Det er fordi vi har mistet av syne hvordan Tanke fungerer. Vi tror at andre mennesker, hendelser, og andre ting forårsaker våre følelser. Men dette er faktisk ikke mulig.

Vårt fantastiske psykologiske system

Sammen skal vi utforske dette fantastiske systemet

Noe skjer på et dypere nivå når du innser hvordan opplevelser skapes. Unødvendig og uproduktive tanke begynner å falle bort. For hvorfor fortsette å tenke noe som ikke er sant? Vi sier at du vender tilbake til sinnsro, fordi din naturlige tilstand er ro. Så gjennom en kraftfull visuell reise over 5 uker, vil vi avsløre den misforståtte ideen om at det kan være mulig å ha en følelse eller opplevelse uten «Tanke i øyeblikket».

Prinsippene først artikulert av Sydney Banks avslører et Paradigme for hvordan vårt psykologiske system fungerer. Som leder til varig transformasjon og endring. Vi begynner å leve livet mer i tråd med hvordan vi faktisk fungerer i stedet for hvordan vi ikke fungerer. Vi begynner å leve mer i tråd med vår sunne fornuft, kreativitet og velvære.

Onlinekurset

OPPSTART I FEBRUAR 2020

Tirsdag 25.Februar
Tirsdag 3.Mars
Tirsdag 10.Mars
Tirsdag 17.Mars
Tirsdag 24.Mars

Kl 19 – 20.30 hver uke

TEMA

Uke 1 – Resiliens
Uke 2 – Innsikt/Tankes natur
Uke 3 – Hvordan det fungerer
Uke 4 – Tanke / Følelse
Uke 5 – Implikasjoner

Pris: 2.500 kr Inkludert i prisen følger det med 1 en – en mentor samtale etter endt kurs. For påmelding send en mail til marianne@3pinstituttet.no.

Mellom hver uke vil du få artikler, videoer og reflekterende spørsmål, som skal være med å støtte deg på reisen mot å selv oppdage hvordan opplevelser skapes. Det vil også bli opprettet en lukket Facebook gruppe, hvor det kan stilles spørsmål og å dele innsikter med de andre deltagerne på kurset.

All feelings, whether positive or negative, derive and come alive from the power of Thought – Sydney Banks

Kursholder: 3P Mentor Marianne Kronkvist. Du finner mer informasjon om henne HER.