Mentored by logic

Mentored by logic

Etter å ha kommer over forståelsen av de 3 Prinsipper for over 5 år siden. Har jeg jobbet ut fra denne forståelsen på mange måter og med et vidt spekter av mennesker.

Min egen transformasjon etter å ha fått innsikter inn i hvordan våre opplevelser skapes og hvor følelser kommer fra, har vært ubeskrivelig. Livet mitt har endret seg på måter som jeg ikke trodde var mulig. Eller jeg trodde at det måtte hardt arbeide til for å oppnå denne type endring.

I 2018 så skulle min forståelse av de 3 Prinsipper ta en helt ny vei, noe jeg ikke trodde var mulig. Prinsippene er fortsatt de samme. Men, å begynne å lære om de paradigmatisk, har forenklet både min egen forståelse og hvordan jeg nå formidler denne forståelsen.

Mentored by logic – Having outside-in thinking fall away because it doesn’t work that way.

3P Paradigme

Hva som skjedde for meg når jeg begynte å lære om Prinsippene paradigmatisk, var at jeg nå kunne følge en logikk. Denne logikken er presis, forutsigbar og praktisk.

Den avdekket også en del misforståelser jeg selv hadde når det kom til forståelsen av de 3 Prinsipper. Noe som var ganske så usynlig for meg, men som med logikk kom til syne og fikk falle bort.

Logikken bak vår psykologi fungerer bare en vei, og dette forenkler det å utforske forståelsen og å lære om hvordan vår psykologi faktisk fungerer.

Når vi begynner å lære om hvordan noe faktisk fungerer, så sorterer (eliminerer) dette ut hvordan noe ikke fungerer. Og det har vært min læringskurve det siste året. Misforståelser og tenking som var helt usynlig for meg har begynt å falle bort.

Hva er innsikt?

Mange meg selv inkludert når de hører om innsikt, så tror vi at dette er nye tanker. Og etter min første innsikt for over 5 år siden har jeg hatt problemer med å kunne si hva det er. Dette har endret seg etter å forstå Prinsippene paradigmatisk.

Hva som faktisk skjer er at utsiden-inn (utenfor logikken) tenking faller bort (kollapser), når vi ser at noe ikke fungerer på en måte vi har trodd at det gjør. For meg så var det misforståelsen om at andre mennesker kunne få meg til å føle, som ble synlig for meg at ikke var mulig.

Jeg prater mer om hva innsikt er i dette webinaret som jeg holdt i Februar inne i facebook gruppen min VisdomiFlyt. Der utforsker vi 3P Paradigmet og har månedlige webinarer med forskjellige temaer.

Hvordan jobber jeg?

Min formidling og undervisning av Prinsippene er nå bygget på en solid, dyp og innsiktsfull metode. Den er strukturert og med presisjon, som gir bedre resultater. Hva tilbyr jeg?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale for å se om dette er noe for deg. Du finner kontakt informasjon inne på forsiden.

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts