Menneskesinnet fungerer som en filmprojektor

Menneskesinnet fungerer som en filmprojektor

Forståelse utgjør den store forskjellen

Når vi går på kino så lever vi oss alle helt inn i filmen som utspiller seg på lerretet. Og det at vi har den muligheten til å leve oss helt inn i filmen, med et bredt spekter av følelser. Er hvorfor vi går på kino. Under denne muligheten til å leve seg helt inn i filmen, har vi en underliggende forståelse for at det kun er en film. Selv om vi både har følelser av skrekk, glede, kjærlighet elle tristhet.

Vi tenker lite over hvordan det er mulig for oss å se en film på kino, så vi tenker lite på hva som utspiller seg i bakgrunnen. Men, filmen finnes før utstyret som er nødvendig for at vi kan se en film på kino. Det er en filmprojektor bakerst i kinosalen, som får strøm som gir lys til projektoren og dette lyset lyser gjennom filmrullen og filmen utspiller seg på lerretet. Og alt dette utspilles samtidig. Men, uten dette systemet ville det ikke vært noen film på lerretet.

For et barn som blir veldig redd av å se på en film, fordi det ikke har en dyp nok forståelse for film. Er det utrolig greit å kunne peke barnet i retningen av projektoren, for å forklare om hvordan film skapes. Så fort barnet får en forståelse for mekanismen bak, får det en helt automatisk dypere forståelse for film. Og kan dermed leve seg helt inn i alle slags filmer, og samtidig så vet barnet at det er helt ok.

Systemet bak menneskesinnet

Menneskesinnet fungerer på samme måte som en filmprojektor. Og vi lever oss også helt inn i filmen vi kaller opplevelsen av livet. Hva vi kaller vår realitet. Uten å ha noen fornemmelse om at det er et system bak, som gjør dette mulig. For det ser ut for oss at opplevelser finnes der ute i verden, før vi har hatt noen tanker og følelser om dem. Men, som med en film på kino ikke finnes før systemet bak, gjør heller ikke våre opplevelser det.

Systemet bak menneskesinnet er; Livskraft (strøm til filmprojektoren), Bevissthet (lyset i projektoren), Tanke (filmrullen i projektoren)

For det har seg slik at, våre opplevelser finnes ikke før systemet bak vårt sinn. Det vil si at Tanke er hva som skaper opplevelser og vår Bevissthet utspiller Tanke på livets lerret, slik at vi kan se, høre, smake, føle og lukte hva vi kaller en realitet. Vi mennesker har ikke hatt en dyp nok forståelse av dette systemet og hvordan opplevelser skapes, før Sydney Banks hadde sin dype spirituelle innsikt om dette. Og han forklarte det ut i fra 3 universelle Prinsipper; Livskraft, Bevissthet og Tanke.

Å utforske de 3 Prinsipper

Som et barn som ikke har en dyp nok forståelse for film, hvor man har kunnet peke det tilbake til filmprojektoren og fortelle om strømmen, lyset og filmrullen. Kan vi mennesker nå få en dypere forståelse for systemet bak vår psykologiske opplevelse av livet gjennom å peke dem mot de 3 Prinsipper.

Vi utforsker hvordan vi alle er en del av intelligensen bak livet, vi utforsker Tankes natur og hvilken rolle den spiller inn i hva vi kaller opplevelser og vi utforsker hvordan bevisstheten gjør tankene virkelige for oss, samt hvordan et skifte i bevissthet (forståelse) er nøkkelen til all endring vi måtte ønske oss.

Så all skapelse skjer i sinnet fra innsiden-ut (filmprojektoren) og utspiller seg som livets film. Våre opplevelser finnes ikke før systemet har skapt det. Så når vi har tanker om en opplevelse, så i realiteten så har vi tanker om tanker, ikke en tolkning av en verden der ute.

Med en dypere forståelse av de 3 Prinsipper, forenkler dette enormt mye for oss mennesker. Vi kan leve oss helt inn i filmen vi kaller livet, men med forståelse så blir det ikke så skremmende. Vi har en dyp nok forståelse av at glede, tristhet, frykt, lykke etc alt kommer fra samme sted. Og at det er ikke hogget i sten, da det alltids kommer en ny tanke.

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å dele dine refleksjoner om dette blogginnlegget. Har du lyst å vite mer om forståelsen av Prinsippene, kan du bestille en gratis 60 min Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside. Så får du nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

 

 

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts