Må vi endre våre tanker for å bli kvitt depresjon?

Må vi endre våre tanker for å bli kvitt depresjon?

Jeg har lest så mange artikler som forteller oss om at, for å bli kvitt depresjon, må man kort sagt begynne å tenke annerledes. Men må vi det?

Det er ikke mulig å skulle endre alle tankene våre

95% av vår tenkning er ubevisst for oss, det vil si at det er kun 5% av vår tenkning vi er bevisste. Vi har i løpet av en dag ca 60.000-100.000 tanker, som strømmer gjennom sinnet vårt. Om vi skulle måtte håndtere alt dette, tror jeg ikke noen av oss hadde hatt tid til noe annet.

Det er kanskje ikke så rart at mange føler seg som et evighets prosjekt. De føler at det alltid er noe å måtte jobbe med seg selv og sine tanker. Mange er også kanskje redde for å ha negative tanker, for det høres ut som om dette ikke er riktig. Da er det noe galt med deg. Men, hvem har ikke negative tanker, mørke tanker, bisarre tanker?

Kan det hende at hva vi har definert som depresjon, kommer av noe så enkelt som at vi tar tanke for å være sann? Vi prøver å gjøre noe med dem. Som for eksempel å skulle gi slipp på tanke, bytte ut en negativ tanke med en positiv tanke. Skrive ned tanker og spørre om de er sanne etc. Og alt dette er hva som gjør at vi går inn i en nedadgående spiral, det oppstår kronisk mentalt stress. Og vi går ned i hva man kaller en depresjon? Vi har tanker om tanker.

Jeg leste inne på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) i forbindelse med forskning på sosial angst følgende uttalelse;

«Nyere forskning tyder imidlertid på at tanker om tanker (det vi kaller «metakognitive antakelser») er av større betydning for sosial angst enn negative tanker i seg selv, sier Nordahl. Og dette utfordrer en av grunnpilarene i kognitive modeller og kognitiv atferdsterapi.»

Denne formen for terapi brukes også ved depresjon. Og det er dette jeg ønsker å prøve å synligjøre i dagens blogginnlegg. Negative tanker er normalt, de er ikke farlige og vi behøver ikke å gjøre noe med dem. Med andre ord å ha tanker om våre negative tanker. Hva vi mennesker trenger, er en forståelse for tankes natur, ikke flere teknikker for å prøve å endre dem.

Det menneskelige «Tanke systemet»

Det finnes en enklere måte, enn å skulle måtte endre på hvordan man tenker. Den går dypere enn å skulle se på selve konteksten i vår tenkning. Til å se på hva som er Tankes natur og en mer korrekt forståelse av vårt sinn.

Å forstå det menneskelige «Tanke systemet», er den manglende brikken. Den gir oss frihet til å ha hvilke som helst tanker. Uten å måtte gå inn i tankene og skulle analysere dem. En tanke er en tanke. Den gjenspeiler ikke virkeligheten. Og systemet vi alle har innebygget, håndterer sinnet vårt helt perfekt.

En forståelse av at det ikke er noe vi behøver å gjøre med vår tenkning, endrer alt. For som med alle tanker, de kommer og går av seg selv. Akkurat som skyene på himmelen gjør. Det er derfor vi alle er mentalt friske, for vi alle har denne kapasiteten allered i oss.

Hvordan fungerer «Tanke systemet»?

«Tanke systemet» vi alle har, er koblet opp slik at vi føler den evige flyten av energien tanke, som strømmer gjennom sinnet vårt. Med andre ord, så er våre sanser informert av denne evige flyten av energi. Våre følelser kjennes virkelige ut for oss. Vi kan kjenne hjerte banke fortere, vi blir svette i håndflaten, vi kan bli andpusten etc.

Men her er saken. Ja følelsen er virkelig, men tanke er ikke sann. Den er kun en mulighet av et uendelig potensiale for tanker vi kan ha i øyeblikket. Tanker er flyktige av natur. Ser du hva dette betyr? At følelsen også vil endre seg, når tanke endrer seg. Og det fantastiske er, det er i «tankes natur» å endre seg, vi trenger ikke å håndtere dette.

Sinnet vårt er selvregulerende

Sinnet vårt er selvregulerende når vi ikke tar tak i tanken, tror den er sann og prøver å gjøre noe med den. Dette ser vi klart når vi tar en titt på et lite barn. De har ikke lært å skulle dømme sine tanker eller følelser. De lar den selvregulerende kapasiteten vi alle har, få lov å gjøre jobben sin.

Når vi begynner å forstå at det er kun våre egne tanker i øyeblikket vi føler. Vi vet at tanke og følelser kommer og går, da sinnet vårt er selvregulerende. Da har vi ikke lenger behov for å prøve å skulle kontrollere eller endre våre tanker. De får komme å gå uten at vi dømmer, analyserer og grubler over dem. Det ligger en dypere forståelse i oss å la tanke få være i fred.

Med andre ord så blir vi litt mer som når vi var barn, mindre dømmende og mindre tankepoliti. Vi kommer ikke unna den menneskelige opplevelse av livet med å forstå vårt Tanke system. Men, vi kan ha en større forståelse for hvordan opplevelser skapes. Og hvor perfekt vårt selvregulerende sinn fungerer i vår favør.

Om du ønsker å vite mer om forståelsen av grunn Prinsippene bak vårt «Tanke system», ta kontakt med meg for en uforpliktende prat på marianne@3pinstituttet.no. Du kan registrere deg gratis inne på min hjemmeside, å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Grunnprinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

 

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts