Ingen mennesker er ødelagte. Ingenting kan skade essensen av deg

Ingen mennesker er ødelagte. Ingenting kan skade essensen av deg

Ingen mennesker er ødelagte. Ingenting kan skade essensen av deg – den er urørbar, usårbar, perfekt. Hvis noen av de som ønsker å hjelpe deg forteller deg det motsatte, snakker du med noen som totalt har misforstått menneskets natur

– Eirik Grunde Olsen

Essensen av menneskets natur

Mitt første glimt av uttalelsen i sitatet over av en av mine mentorer fra 3P Akademiet. Fikk jeg når jeg fulgte min mor til en kontrolltime hos legen på sykehuset. Vi satt i korridoren og ventet på hennes tur, da jeg så en kvinne trille på en mann i rullestol. Han satt på en måte som gjorde at jeg skjønte at han var «invalid». I det de kom nærmere, i et øyeblikk da opplevde jeg å kjenne på en viten. En viten om at denne mannen uavhengig av hans kropp, var alt vel og ok med han.

Det er vanskelig å prøve å beskrive det ubeskrivelige. For hva jeg fikk et glimt av i det øyeblikket, var et glimt av «vår» sanne essens. Det som er før alt det mentale støyet om hvem vi tror vi er. Jeg kjente på en dyp viten om hva som alltid har vært og alltid vil være der. Uavhengig av hva som skjer på overflaten. Vår kropp, opplevelser, hendelser, mentale lidelser, situasjoner etc., så er vi alltid ok. Selv om vi kan føle oss ødelagte.

En dypere viten

Når jeg fortalte om denne opplevelsen til ei venninne, så spurte hun meg. Hvordan kan du med sikkerhet «vite» at vi alle er ok, at vi ikke kan være ødelagte? Jeg ble sittende en liten stund å reflektere over hennes spørsmål. For hvordan kunne jeg med en så sikkerhet «vite» det? Med en like stor sikkerhet som at jeg vet at mitt navn er Marianne?

Jeg spurte henne om hun noen gang hadde opplevd å føle seg glad uten grunn. Eller en følelse av at alt vil ordne seg midt i en krise? Ja det hadde hun mange ganger i løpet av sitt liv. Og jeg har aldri møtt en person som ikke kan gjenkjenne å ha opplevd dette i livet sitt. Mange av oss lever nok ikke i denne viten på en permanent basis. Vi besøker den i ny og ne og noen mer enn andre.

Denne opplevelsen av å berøre en dypere kjerne i oss, er ikke noe vi gjør (alt forsøk på å gjøre tar oss vekk fra det). Det er kun noe vi kan oppdage eller gjenkjenne i oss selv. Vi kan gjenkjenne at det er en essens som alltid er der, som ikke kommer og går. Som er uberørt, usårbar og perfekt.

Akkurat som en TV skjerm er uberørt av programmet som utspiller seg på skjermen. Om det er en brann så blir ikke skjermen brent. Om det er et fossefall så blir ikke skjermen våt. Det var dette jeg prøvde å peke mot i min streben etter å forklare min venninne hvordan jeg kunne være så sikker. Og det er ikke lett å skulle beskrive eller forklare, men her er noen punkter som peker mot denne sannheten.

Bevis på at vi er vel og alltid ok

1 – Vi justeres tilbake til ro og klarhet helt uanstrengt

Mennesker justeres tilbake til ro og klarhet når vi føler oss separate fra ro og klarhet. Legg merke til det neste gang du er urolig. Uten å gjøre noe og om du ikke legger mer mening i din uro, så forsvinner den helt naturlig av seg selv. Vi kommer tilbake til vår essens – vi justeres tilbake til ro og klarhet helt uanstrengt.

2 – Jo mindre du strever jo bedre føler du deg

Livets opp og nedturer er uunngåelig, og vi kan enten være med på opp og nedturene eller sloss mot det. Jo mer vi strever jo verre føler vi oss, jo mindre vi strever jo fortere føler vi oss bedre. Dette gir perfekt mening om velvære er vår sanne natur. Den ene krever mental anstrengelse, den andre er helt uanstrengt.

3– Vi prøver å komme oss unna dårlige følelser

Alle ønsker å ha gode følelser, men vi vet at vi ikke føler dette 100% av tiden. Men ut fra vår forståelse i øyeblikket om hva som er årsaken til våre følelser, så rettferdiggjør vi våre følelser. Vi tror hva som er årsaken til våre følelser må endre seg, enten ved at vi må gjøre noe eller unngå noe. Det er denne troen som holder på plass de uønskede følelsene. Vi ville vært tilbake til vår «normal» mye raskere om vi ikke uskyldig holdt på plass våre følelser, ved å analysere og overtenke vår situasjon.

4 – Vi kan ikke være ødelagte

Da vår essens er urørbar, usårbar og hel, så kan «vi» ikke bli ødelagt av livet. Vi kan skades fysisk ja, men psykisk kan vi ikke skades, da vår psyke er av spirituell energi. Vi er ikke våre tanker, følelser, troer, oppnåelser, diagnoser eller personlighets trekk. Disse kommer og går. Vår essens kommer og går ikke, den er som TV skjermen alltid tilstede. Vi er ikke vår kropp. Om vi må amputere bena, så er vi fortsatt oss, like hele. Vi kan tenke og føle at vi er ødelagte eller at vi har en defekt pga av våre mentale lidelser. Men, sannheten er at energi kan ikke ødelegges, og det er vår sanne essens.

 

«Energy can never be created or destroyed but it can be transformed from one form to the other»

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside for å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts