Hvorfor prater vi om Tanke, Bevissthet og Livskraft i forståelsen av de 3 Prinsipper?

Hvorfor prater vi om Tanke, Bevissthet og Livskraft i forståelsen av de 3 Prinsipper?

Innenfor mange felt (psykologi, psykiatri, selvhjelp o.l.) snakkes det om hvordan tanke skaper vår opplevelse av livet. Men, ingen prater om hvorfor det er slik. Derfor er fokuset rettet mot; innhold i tanker, at vi skal tenke positivt eller at vi skal bytte ut visse tanker med andre.

Men hva Sydney Banks brakte til bordet med sin innsikt, som avdekket Prinsippene bak vår psykologiske opplevelse av livet. Var en helt ny retning å se i og ny måte å forstå menneskesinnet på. Noe som tar bort logikken med å skulle prøve å endre tanker. Forståelse erstatter denne gjøren og bringer med seg bærekraft og varig endring, der det før for det meste kunne oppleves lindring i øyeblikket.

«If you simply replace one thought with another, it will only provide temporary relief. On the other hand, when you start to find the true nature of Thought, it will take you to a deeper level of understanding, which helps create a more permanent, deeper, healthier outlook on life because you are finding your own inner wisdom….It is through Universal Mind, Universal Thought and Universal Consciousness that we transform the invisible spiritual energy into our personal reality” Sydney Banks (side 108 fra boken The Enlightened Gardner Revisited)

Hvorfor parter vi om Tanke?

Det er fordi Tanke er den eneste kilden til alt vi kaller opplevelse. Tanke er fabrikatet som utgjør vår realitet. Så vi prater ikke om at du ser en realitet og har tanker om den. Vi prater om hva du kaller realitet, er også tanke (dette er en tricky en å svelge). Vi prater om det faktum, at vi mennesker kan «kun» oppleve hva vi tenker 100% av tiden. Innenfor andre felt er det tanke + våre omstendigheter, fortid, situasjon, hjernen etc.

Hvorfor prater vi om Bevissthet?

Det er fordi det gir svar på hvorfor mennesker tar sine tanker så seriøst. Hvorfor vi tror på våre tanker. Og grunnen til det er, fordi Bevissthet gjør tanke virkelig for oss. Bevissthet gjør at tanke ikke ser ut som tanke, men ser ut som virkelighet. Så alle tanker ser virkelig ut for personen som tenker dem. Så svaret på hvorfor tanke skaper vår opplevelse, er fordi bevissthet gjør tanke virkelig og fremkaller en realitet for oss. Innen andre felt er det å være beviste sine tankemønster eller adferd, eller ha mer tilstedeværelse fokuset.

Hvorfor prater vi om Livskraft?

Det er fordi det er derfra nye tanker kommer fra. Om vi ikke vet dette, tror vi at vi må kontrollere våre tanker eller endre våre tanker. Men vi kan ikke bestemme hva vi skal tenke i en gitt tid. Vi kan ikke bestemme hvilke minner som vil dukke opp. Eller hvilke tanker vi kommer til å ha i en gitt situasjon. Innen andre felt er det om vår sjel, den uforklarlige delen av å være menneske.

Forståelsen av Prinsippene skaper et solid og konstant fundament for læring, som er som en formel (Livskraft+Bevissthet+Tanke=opplevelse) for hvordan våre opplevelser skapes. Noe som gir oss en større mulighet for å navigere livets uunngåelige opp og nedturer i tråd med hvordan det fungerer. Dette resulterer i redusert psykologisk og emosjonell lidelse, som kommer på bakgrunn av misforståelser vi har om menneskesinnet. Vi settes ikke fri fra å ha alle slags opplevelser, men vi kan ha opplevelser med forståelse og ikke at opplevelsen har oss.

«If you really want to help people, show them a whole new world and they’ll help themselves” – Syd Banks

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å dele dine refleksjoner om dette blogginnlegget. Har du lyst å vite mer om forståelsen av Prinsippene, kan du bestille en gratis 60 min Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside. Så får du nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts