Hvorfor det er til så stor hjelp å forstå at det er Prinsipper vi formidler

Hvorfor det er til så stor hjelp å forstå at det er Prinsipper vi formidler

Etter å ha postet mitt blogginnlegg «Når du føler at du går i tusen biter», om min sorg i forbindelse med mamma sin bortgang. Fikk jeg en mail fra en dame, som i kort skrev at; men det finnes forskjellige måter å miste noen på. Det har jo noe å si om hvordan du opplever å miste noen på?

Først og fremst vil jeg før jeg fortsetter få presisere noen ting. Jeg har hatt det utrolig vondt denne tiden. Forståelsen tar ikke bort følelser, da dette er et aspekt av å være menneske.

Jeg ønsker heller ikke å sammenligne, hvem har det mest vondt. Det handler heller ikke om hvem kan tåle mest smerte. Så la meg prøve å forklare hva det er jeg ønsker å peke på.

Menneskesinnet fungerer kun en vei

Om du blir dyttet ut fra ett fjell av noen som gjorde dette med intensjon. Eller om du tråkker på en stein og faller på fortauet. Så har vi en forståelse for at hvordan det skjedde, endrer ikke noe om hvordan tyngdekraften fungerer.

Da tyngdekraften er naturloven bak hvorfor vi faller mot jorden. Og en naturlov/Prinsipp er beskrivende, konstant og forutsigbar. Dette er uavhengig av omstendigheter, situasjoner eller andre mennesker.

Og her er mitt poeng som jeg har sett, som har hjulpet meg i alle områder i livet mitt. Uansett hva jeg har stått ovenfor, så vet jeg at menneskesinnet fungerer kun en vei. Innenfra og ut.

Det kan ikke fungere på noen annen måte. Dette er noe vi må se for oss selv, det hjelper ikke at jeg forteller deg at det er slik. Jeg har også måtte se dette innsiktsfullt gjennom å utforske Prinsippene.

Dette setter meg ikke fri fra å ha opplevelser, men det setter meg fri fra å tro at hva jeg opplever kommer fra noe annet enn tanke i øyeblikket. For om de kom fra situasjonen, så måtte denne situasjonen endre seg, for at min opplevelse skulle endre seg. Og hva jeg har fått en forståelse for de siste ukene etter mamma gikk bort, er at døden den er endelig.

Misforståelse leder til lidelse

Denne misforståelsen om at vi kan oppleve noe annet enn tanke i øyeblikket, er hva som setter oss fast i livet. Som gjør at vi kan lide over lang tid. Kanskje resten av vårt liv.

For vi ser ikke systemet bak hvordan våre opplevelser skapes. Og sinnet vårt vil helt uskyldig spinne på årsaker, grunner, dømming, urettferdighet o.l. Og dette er hva som holder oss i lidelse.

Men, det som er så fantastisk og som jeg har fått være vitne til med så mange klienter nå. Så fort vi får et lite glimt av sannhet om våre opplevelser, så kan langvarig lidelse forsvinne på et blunk.

Så for meg har det å forstå at sinnet fungerer kun en vei pga av at det er Prinsipper bak vår psykologiske opplevelse av livet. Så har dette satt meg fri. Ikke fri fra følelser og opplevelser, men fri fra misforståelse.

Jeg har ingen motstand lenger i meg for hva som manifesterer seg i øyeblikket. Da dette er midlertidig og forbigående, da tanke av natur kommer og går. Så det kreves ingen ting fra min side for at min opplevelse i øyeblikket skal endre seg.

Jeg liker det mest kjente Sydney Banks sitatet, for det har så store implikasjoner for oss mennesker når vi ser sannheten i det;

“If the only thing people learned was not to be afraid of their experience, that alone would change the world” – Sydney Banks

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å dele dine refleksjoner om dette blogginnlegget. Har du lyst å vite mer om forståelsen av Prinsippene, kan du bestille en gratis 60 min Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside. Så får du nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts