Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

3P Instituttet er grunnlagt av Marianne Kronkvist. En bedrift som viser deg veien til det eksisterende fundamentet for mental helse, resiliens og psykologisk trygghet som er tilgjengelig for oss alle.

All undervisning er lagt opp og designet for å bringe deg mot innsikt inn i det sanne psykologiske paradigmet, at din følelse (eller opplevelse, holdning, sinnstilstand, virkelighet osv.) kommer fra Tanke i øyeblikket og eliminerer derfor muligheten for det falske paradigmet at din følelse kan komme fra noe annet enn Tanke i øyeblikket.

Et paradigme fungerer på en måte som en «beholder» for at din tenking kan finne sted. Hvordan vi tenker om noe og hvilke tanker vi har om det, springer ut fra denne beholderen. Hvis et paradigme blir oppdaget for å ikke være sant, er dette også grunnlaget for all den tankegangen som er inkludert i det paradigmet. Det ville ikke lenger være fornuftig eller gi mening å skulle fortsette å tenke på en slik måte om vi vet at paradigmet som denne tenkingen hører til er falskt.

Hva tilbyr vi?

3P Instituttet leverer en serie av skreddersydde kurs både til grupper og enkelt personer. Både online og ved personlig fremmøte i Kristiansand.

OnlinekursHow The Mind Works 5 uker 

Undervisningspakker for enkeltpersoner – 5 eller 10 timer.

Intensiv for enkeltpersoner – 3 dager i Kristiansand

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og for pris.

Hvorfor få en forståelse for Prinsippene?

De 3 Prinsipper Paradigme er et grunnleggende sprang i vår forståelse av menneskets psykologi. En logikk blir avslørt om tanke og følelsens uatskillelige natur som kaster nytt lys på dagens forståelse. Tanke og følelse er to sider av samme mynt. Selv om vi ofte blir lurt av å tro at tanke og følelse kan splittes, er de i sannheten uatskillelige. Når vi tror at de kan splittes, har vi ingen andre muligheter enn å oppleve at følelsene våre kommer direkte fra en annen kilde, uten at Tanke er involvert.

Logikken bak hvordan menneskesinnet fungerer, løser opp i

  • begrensende tankemønster
  • lav selvtillit og selvfølelse
  • destabiliserende følelsemønster
  • blokkeringer av kreativitet
  • mentale plager

If the only thing people learned, was not to be afraid of their experience, that alone would change the world. ~Sydney Banks