Hva er ego? Er det negativt? Må vi bekjempe det?

Hva er ego? Er det negativt? Må vi bekjempe det?

Hva er ego?

Enkelt forklart, så er det tanker vi har om oss selv, som er vårt ego. De fleste tenker når de hører ordet ego, da tenker de på en arrogant person. En person, som har oppblåste tanker om seg selv etc. Men, en person som har tanker om at de er dumme, ikke verdige, utilstrekkelige etc og sterkt identifiserer seg med dette. Dette er også ego. Ego er i virkeligheten kun tanker vi har om oss selv, en illusjon vi identifiserer oss med, men som ikke er sann.

Så alle personlige tanker vi identifiserer oss med, er ego. Med andre ord alle antagelser vi har om oss selv og hvem vi er som person, er hva vi kaller vår identitet. Vi alle har et ego, vi er alle i samme båt og vi kommer ikke unna å ha et ego. Det ville bety, at vi aldri skulle ha tanker om oss selv, og det forstår vi at ikke er mulig. Vi behøver ikke prøve å bekjempe vårt ego, da vi vill tape og påføre oss lidelse.

Hvorfor vi lider når vår identitet blir begrenset til våre ideer om oss selv, tanker om oss selv, våre følelser om oss selv og antagelser om oss selv. Er at dette utelater vår dimensjon av vår sanne natur. Vi har ikke en forståelse for at vi er så mye mer enn vår identitet. Når dette utelates i vår forståelse om at vi er en del av noe mye større. En intelligens og visdom, som går forbi våre personlige tanker, ego og identitet. Skaper dette lidelse.

Vår sanne natur og forståelsen av Prinsippene

I forståelsen av de 3 Prinsipper, peker Prinsippet Livskraft til denne større intelligensen, som vi er en del av. Som med andre ord er energien, kilden bak alt liv.Også vårt mentale liv. Når vi mister av syne denne dimensjonen av oss, så kan vi i stor grad lide utrolig mye som mennesker.

En forståelse av Prinsippene er en praktisk og jordnær tilnærming, til en større forståelse for vår sanne natur. Og hjelper oss å få et glimt av denne dimensjonen på en mer bevisst måte. Vi alle har kjennskap til og vil kunne gjenkjenne denne usynlige, men merkbare intelligensen.

For eksempel, når mennesker faller ut av sine personlige tanker, det vil si at sinnet stilner eller at vi ikke gir så mye fokus til vårt tankestøy. Så helt automatisk har vi et mer avslappet og klart sinn. Da kan vi kjenne en sterkere følelse av kjærlighet, at våre omgivelser er vakrere, en større glede, en økt indre fred, en sterkere tilknytning til andre mennesker.

Det som er gjenkjennbart når dette skjer, er at vi er ikke under en så stor innflytelse av vår personlige tenkning. Vi kommer da i kontakt med denne kilden, når vi går forbi våre personlige tanker. Og opplever denne rene energien av intelligens, ved at vi ikke har så mye forstyrrelser fra vårt personlige sinn.

Å falle ut av tankestøy og inn i nuet

Når vi mennesker helt naturlig faller ut av personlige tanker, så begynner vi å oppleve fordeler av hva vi i forståelsen av Prinsippene kaller visdom. Denne iboende visdommen bare venter på å bryte gjennom vårt tankestøy for å guide oss. Dette gjelder alle mennesker uten unntak, da vi alle har evnen til å falle ut av tankestøy og inn i nuet.

Når dette skjer, så begynner vi å føle vårt iboende velvære. Vi kan ikke tenke oss til velvære, da det er bare mer tankestøy. Vi kan kun falle inn i det allerede iboende velvære som finnes i oss alle mennesker.

Det kan være spesielle aktiviteter vi gjenkjenner eller opplever dette mer enn i andre situasjoner. For noen kan det være å gå en tur, kanskje det å strikke. For andre skjer det når de tar et bad eller når de trener.

Det er viktig at vi ikke forveksler aktiviteten med vår naturlige kapasitet for å falle ut av tankestøy. For vi kan alle helt sikkert, komme på stunder, hvor vi ikke hadde et stille sinn når vi gjorde disse aktivitetene. Vi alle har kapasiteten til å falle ut av tankestøy og inn i nuet, uten noen form for kontrollering. Vi alle gjør allerede dette når vi faller inn i søvn. Vi kan ikke få oss selv til å sove, dette skjer helt naturlig, da dette allerede er en iboende kapasitet i oss mennesker.

Å våkne opp til vår sanne natur

Som 3P Mentor får jeg ofte spørsmål om, hvordan kan jeg stilne sinnet mitt, gå forbi mitt ego og se forbi min identitet? Da dette er en kapasitet som er helt naturlig for oss, kan ikke jeg som mentor hjelpe til med dette. Jeg kan kun hjelpe mennesker å våkne opp til deres sanne natur. Og den beste måten jeg har kommet over å kunne hjelpe mennesker med dette, er å lære dem om Prinsippene. Da Prinsippene ikke er en ny modell, konsept eller strategi, men en ren fakta om hvordan vi mennesker fungerer.

Ved å peke i retningen av hva som er sant for oss alle, har vi muligheten til å våkne opp til denne sannheten om vår sanne natur. Gjennom egne innsikter «SER» vi hvordan våre opplevelser skapes og hvem vi er forbi vårt ego.

Når noen først har hatt en innsikt om dette, så er det uunngåelig at endring «ikke» skjer i deres liv. Endring som skjer ut i fra våre egne innsikter, er varig og bærekraftig. Hva denne endringen vil være hos den enkelte, har jeg ikke en anelse om. Ofte så skjer det endringer ikke en gang mine klienter trodde var mulig.

Jeg vil avslutte med et sitat jeg liker veldig godt. Om du ønsker å lære mer om forståelsen av de 3 Prinsipper og utforske din sanne natur, er det bare å ta kontakt med meg.

«Many people try to become wiser and more loving, and they remain in a constant battle with themselves. This approach never works because it assumes a separate ‘you’ who wants to be a better person. It is the you that is the dream, a thought only. In taking yourself to be a separate entity, you blind yourself to the Truth of your being, which is love and wisdom.» ~ Adyashanti

Du kan registrere deg gratis inne på min hjemmeside, å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Grunnprinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts