Et paradigme skifte – en ny forståelse av menneskesinnet

Et paradigme skifte – en ny forståelse av menneskesinnet

Elektrisitet strømmer gjennom ledninger og tar form i at en lampe lyser eller en stekeovn blir varm. Vi forveksler ikke strømmen for å være selve ledningen den går igjennom. Og selv om vi ikke ser strømmen, så vet vi at den er den «eneste kilden» til at en lampe lyser eller en stekeovn blir varm.

Sydney Banks

Så hva har dette med oss mennesker å gjøre tenker du kanskje nå? Vel la oss ta en nærmere titt.

Frem til Sydney Banks innsikt inn i hvordan menneskesinnet fungerer. Har vi levd med en forståelse om at våre opplevelser kommer fra våre omgivelser, situasjoner og andre mennesker. Denne forståelsen kan vi nå etter Syd sin oppdagelse, sammenligne med at vi har trodd at en lampe lyser eller en stekeovn blir varm,  kommer fra noe annet enn elekstrisiteten som strømmer gjennom ledningen.

Hva Syd oppdaget, var den sanne kilden til opplevelser. Og i sin formidling av hva han hadde sett, forklarte han det ut fra tre spirituelle (formløs energi) Prinsipper, Livskraft, Bevissthet og Tanke.  Det var som å skulle oppdage at det er elektrisitet som er den sanne kilden til at lamper lyser.

Et Paradigme skife – en ny forståelse av menneskesinnet

Energien Tanke strømmer gjennom vårt sinn og vi har tusenvis av tanker igjennom dagen. Vi har opplevelser i form av smak, lukter, visuelle bilder, følelser og lyder. Våre 5 sanser blir informert av Energien Tanke. Med andre ord, uten denne energien er våre 5 sanser helt ubrukelige. På samme måte som en lampe eller stekeovn er helt ubrukelige uten elektrisitet.

Energien tanke er ikke synlig for oss (samme som med strømmen), da det er en formløs spirituell energi. Og det er derfor vi misforstår hvor våre opplevelser kommer fra. Det er derfor det ser ut for oss, at våre opplevelser kommer fra våre omgivelser. At de finnes der ute før vi har begynt å ha tanker om den. Men, det er her Syd sin innsikt setter alt på hodet, eller skal jeg si får sannheten på retta.

Denne avklaringen av misforståelser har en enorm innvirkning på våre liv og menneskeheten generelt. For mye av hva vi har trodd ut fra at våre opplevelser kommer fra våre omgivelser, faller bort helt av seg selv. Der av er forståelsen av Prinsippene et Paradigmeskifte. Vi går fra å tro at noe fungere på en måte, til å se at det ikke gjør det. Og det har heller aldri gjort det.

Min historie

Her er et eksempel fra mitt eget liv som jeg skrev om i boken min Mindfulness uten Meditasjon.

Jeg har brukt stress som tema for denne boken, da stress var et kjent fenomen i mitt liv.  Stress var også den største endringen som har skjedd meg, etter at jeg begynte å få en forståelse for hvordan sinnet vårt fungerer via Tankes natur.

Som selger i offshorebransjen fikk jeg fort kjenne på tempoet og presset i denne type jobb. Olja var på topp og det var en enorm stor etterspørsel, og stort sett jobbet vi mot tiden. Alt hastet, det var mye penger i omløp og det var utrolig viktig å gjøre ting riktig. Feil kunne resultere i mer ødeleggelse, og i verste fall så kunne det ende med at mennesker kunne bli skadet. Det var derfor viktig å være nøyaktig.

Jeg fikk merke stresset på kroppen ganske fort. Men, jeg tenkte at det var vanlig, for stress fulgte med denne type jobb. Jeg måtte enten finne en måte å mestre stresset mitt på eller slutte. Jeg valgte det første!

Det falt meg naturlig å skulle begynne å meditere. Ikke lenge etter begynte jeg også på yoga. Jeg satte av mye tid til meditasjon, på slutten opptil 3 ganger daglig. Jeg deltok ofte opp til 4 ganger i uken på yoga timer.

Noen ganger var det helt fantastisk å meditere, men de dagene det var mye tankestøy. Da var det helt umulig for meg å i det hele tatt klare å konsentrere meg. Det var dager på yogamatta hvor jeg nesten ikke merket at jeg var i rommet. For tankene svirret over alt jeg skulle gjøre. Andre dager var yogamatta mitt Nirvana.

Min oppdagelse

Det jeg etterhvert skulle legge merke til var at, for meg virket ikke alt dette strevet inn på selve stressnivået mitt som jeg kjente på dag ut og dag inn. Det gav meg heller ikke mer tilstedeværelse i hverdagen. Det ble mer som en lindring for meg etter at stresset var oppstått. Og en måte å kunne stresse ned på. Men selve stressnivået mitt forble akkurat det samme, og jeg ble litt demotivert av dette….

… Helt til jeg en dag kom over en forståelse for hvordan sinnet vårt fungerer. Da endret stresset seg totalt for meg. Og det fantastiske var at det krevde ingen form for teknikker eller øvelser. Det var ikke noe jeg måtte sette av tid til eller implementere i livet mitt. Det var nesten for godt til å være sant, men jeg kan si at jeg i dag lever et liv som er mer eller mindre fritt for stress. Og ingenting i mitt liv har endret seg, bortsett fra at stressnivået mitt har blitt redusert til så og si null. Sinnet mitt har roet seg ned, og et resultat av dette er mer tilstedeværelse i hverdagen og mindre stress.

Paradigme Skifte

Hva Sydney Banks oppdaget er hva hva William James (The father of psychology) forutså mange år tilbake. For å få en dypere forståelse for dette og hvilke implikasjoner dette har for menneskeheten. Da anbefaler jeg deg å se på videoserien inne på hjemmesiden til Three Principles Paradigme.

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å dele dine refleksjoner om dette blogginnlegget. Har du lyst å vite mer om forståelsen av Prinsippene, kan du bestille en gratis 60 min Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside for å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts