Er det på tide å RE:TENKE Mental Helse?

Det prates mye om Mental Helse for tiden, men hva det egentlig prates om. Er mentale plager/lidelser (merkelapper/diagnoser). Det er et enormt stort sykdomsfokus og fokus på symptombehandling. Det er ingen som prater om det faktum at vi alle har en iboende frisk mental helse.

Som psykiater Trond Aarre forteller til NRK i et intervju (Han vil slutte å gi diagnoser på psykiske lidelser); Det er jo tankevekkende når Folkehelseinstituttet sier at cirka halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Når en psykisk lidelse da per definisjon er unormal, så må vi spørre oss hva normalt er, når altså halvparten av oss blir unormale i løpet av livet.

Er det på tide å retenke Mental Helse?

Når jeg selv sleit som verst, så var fokuset kun på hvor deprimert jeg var, hvilke medisiner jeg kunne få og hvilken terapi jeg kunne delta på. Det var ingen som pratet med meg om at jeg hadde frisk mental helse. Vi er mange som aldri har fått høre om dette og jeg vet, at dette hadde vært til stor hjelp for meg, når det stormet som verst.

Så kan det å lære om vår friske mentale helse være til hjelp og være forebyggende innen psykisk helsearbeid? Er dette en manglende brikke, som det bør rettes mer fokus rundt? Jeg mener at det er på høytid å få rettet fokuset mot dette. Da jeg ser hvordan denne kunnskapen jeg har tillært meg, er til stor hjelp både som forebyggende og hjelper meg med å navigere livets uunngåelige opp og nedturer.

Hva er frisk Mental Helse?

Vi har sett at mental helse ikke kan gjenvinnes, fordi den kan ikke mistes i utgangspunktet. Den kan kun overskygges, slik skyene overskygger solen. Og som skyene på himmelen, så er de bare midlertidig tilstede og skygger for. Vårt fundament er at: Alle mennesker har innebygd frisk mental helse.

Å innse at alle har den mentale helsen de trenger allerede i dem. Og at det eneste som kan overskygge dette, er ens egen personlige tenkning. Og at alle har direkte tilgang til denne helsen når sinnet klarner, bremser ned eller stilner fra personlige vane tanker. Å lære om dette, har stor effekt på livet og handler om å innse at mental helse eksisterer i enhver person som en naturlig tilstand.

I denne læringsprosessen så lærer man å avdekke noe som allerede er tilstede i oss som menneske. Dette er håpefullt, da mange føler seg ødelagte eller defekte pga. av sine mentale plager. I menneskemøter vil man med denne forståelsen se forbi symptomer og inn til den delen av mennesket, som allerede er hel og komplett. Dette hjelper den som har det vanskelig til å finne tilbake til denne mentale helsen, som eksiterer under hva som måtte manifestere seg av plager.

Forståelse for at mental helse eksistere i enhver person ved et klart sinn, gjør at det ikke er logisk å skulle jobbe med hendelser i fortiden, for å prøve å oppnå forbedring her og nå. Dette er kun med på å skape mer personlige tanker, som er helt motsatt av et klart sinn og hvor man finner den iboende friske mentale helsen.

RE:TENKE Mental Helse

Vi er så mye mer enn hva som har skjedd oss i livet. Så hvorfor fokuseres det så mye på hendelse? Og ikke på hva som er iboende i oss av natur som menneske til å håndtere livet? Prosjektet RE:TENKE Mental Helse ønsker derfor økt bevissthet rundt det faktum av at alle mennesker har en iboende frisk Mental Helse.  Denne manglende brikke innen psykisk helsearbeide må komme tydeligere frem.

I Juni starter RE:TENKE Mental Helse en gratis webinarserie, hvor vi vil dele av vår kunnskap om frisk mental helse, hva dette har gjort for oss og hvordan dette har gitt oss nye perspektiver på temaer som depresjon, stress, PTSD og angst.  Hjelp oss å utfordre dagens holdninger rundt mental helse, ved å like siden vår, dele og delta på våre arrangementer. La oss starte på veien mot å retenke Mental Helse.

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å dele dine refleksjoner om dette blogginnlegget. Har du lyst å vite mer om forståelsen av Prinsippene, kan du bestille en gratis 60 min Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside. Så får du nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne