En forståelse som avdekker en logikk som gir rom for nuet

En forståelse som avdekker en logikk som gir rom for nuet

For noen dager siden, så tok jeg et lite søk på Google på ordene «leve her og nå» og resultatet jeg fikk var svimlende 5.370.000!

Vi lever i en tid hvor vi blir anbefalt å leve i nuet, ha en økt tilstedeværelse i livet og ha indre ro. Det finnes utallige tilnærminger som skal hjelpe oss å skape disse resultatene og de alle er additive. De gir oss teorier, teknikker og konsepter som vi må huske, øve på og anvende. Hva som ligger bak alle disse anbefalingene og tipsene, er at vi mennesker fungerer optimalt med et klart sinn og det er bra for vår psykiske helse.

Hva som står i veien for «nuet»

Men, om du er som meg og har prøvd å skulle være mer i «nuet», så er det enklere sagt enn gjort. Før jeg fikk en forståelse for Prinsippene bak klarsinn, så var det en del ting som stod i veien for meg. Det var mye i livet mitt som påvirket meg både positivt og negativt, som strengt tatt trengte min oppmerksomhet. Disse ytre faktorene var som vann på mølla for mitt tankestøy. Det var for eksempel;

  • Stress: jobb
  • Bekymring: økonomi
  • Overtenkning: ta valg
  • Analysering: hvorfor føler jeg som jeg gjør
  • Skuffelser: andre personer

Det var på en måte ikke noen logikk som gav rom for å leve her og nå. Det var jo så mye ting jeg måtte tenke på og gruble på. Og alle tilnærminger jeg prøvde ut, gav meg mer å tenke på og huske på, enn det å skape rom for nuet. Men, dette endret seg drastisk for 4 år siden, da jeg kom over forståelsen av de 3 Prinsipper. Da fikk jeg plutselig en god grunn til å være i «nuet».

Når misforståelser som tok meg vekk fra nuet falt bort helt organisk. Uten noen form for teknikker eller øvelser, så bremset sinnet mitt ned helt av seg selv. Forståelsen tok vekk tankestøy, i steden for å tilføye mer støy. Det er hva jeg vil kalle en subrtraktiv psykologi.

Hvordan fungerer sinnet vårt?

La oss ta en titt på hvordan sinnet vårt fungerer. Hva vi tror er logisk eller sant, vil sinnet vårt kringkaste tanker om. Hva vi kan kalle repeterende tanker. Og siden vi tror disse tankene informerer oss om sannhet, så tar vi tak i disse tankene og begynner å tenke på dem. Ja, det er fort gjort å gå seg bort i tankene og overtenke til de grader.

Et eksempel, om vi tror at en person har såret oss og de er årsaken til hvordan vi føler oss. Om du er som meg, så har du veldig mye tanker om denne personen. Lange dialoger om hvorfor hadde denne personen vært slik mot meg? Hva har jeg gjort galt? Jeg skal aldri mer prate med denne personen igjen! Vi føler at disse tankene blir påført oss av situasjoenen og den andre personen, så vi klarer ikke å slutte å tenke på dette og vi blir et offer for vårt eget sinn.

Forståelse som gir en logikk for å være i nuet.

Hva som skjer når vi får en forståelse for hvor våre opplevelser kommer fra, så skjer det en subtraksjon i sinnet vårt. I stedet for å gi oss mer å tenke/huske på, så vil forståelsen av Prisnippene ta vekk misforståelser, noe som gir deg mindre å tenke på. La meg gi et eksempel på hva jeg mener med dette. Som peker mot hvordan vårt sinn bremser ned av seg selv, så fort noe ikke er logisk å tenke lenger. Det belyser hvordan det er mulig med psykologisk subtraksjon.

På den tiden de trodde jorda var flat, så levde menneskeheten med en del frykter. Og disse fryktene, kom ene alene av formen man trodde jorda hadde – at den var flat. Men, så fort det ble oppdaget at jorda var rund, så falt tanker rund det å kunne falle over kanten vekk av seg selv. De måtte ikke gå på noe kurs for å endre tankesettet sitt.

Helt organisk så var det ingen logikk i å tenke disse tankene lenger og sinnet sluttet å kringkaste denne type tanker. Og skulle det dukket opp tanker om å falle over kanten, så tok ikke folk disse tankene seriøst. De brukte ikke tid på dem, da de viste at de ikke hadde rot i noe sannhet.

Opplevelser starter med sinnet

Den dagen Sydney Banks tilbake på tidlig 70-tallet hadde en spontan innsikt om hvordan vi mennesker fungerer på et Prinsipielt nivå. Så han, at vi mennesker lever i en 100% tanke generert opplevelse av livet. Vi alle skaper vår egen opplevelse gjennom vårt eget sinn. Alt vi kan og vil oppleve som mennesker, er vår egen tenkning koblet med bevissthet, som skaper en opplevelse for oss i øyblikket. Og så fort våre tanker endres, så endres også våre opplevelser seg. Så med andre ord, så blir vi ikke servert opplevelser fra våre omgivelser, som vi så har tanker om. Det er helt motsatt, våre opplevelser starter med sinnet, de kommer innen fra i et hvert øyeblikk.

Det at vi mennesker ikke forstår at våre opplevelser starter med vårt eget sinn, er hva som skaper utrolig mye unødvendig lidelser og problemer for oss. Både på et personlig plan, men også på verdens plan. Vi tror at vi lever i en håndfast opplevelse av verden, og så prøver vi å leve livet ut i fra denne misforståelsen. Vi skaper problemer som vi så prøver å finne løsningen på. Men, vi er blinde for at opplevelsen av problemet kun finnes i vårt sinn.

Den dagen jeg innsiktsfullt forstod dette, fikk jeg en logikk om livet som ga meg en god grunn for å være i nuet. Det var som å gå fra å tro at jorda var flat, til å forstå at jorda er rund. Det var ikke en oppskrift eller anbefaling om at dette var bra for meg. Nei, det var logikken bak hvordan livet fungerer som gav rom for nuet i hverdagen min.

Har du lyst å lære mer om denne forståelsen? Da kan du bestille en 60 min gratis Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside, for å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts