Den enkleste og bærekraftige veien til å redusere stress

Den enkleste og bærekraftige veien til å redusere stress

De fleste stressmestringsverktøy og kurser i dag, er bygget på å skulle mestre stress eller øke din stress toleranse. De alle jobber ut ifra den antagelsen, om at stress er noe som blir påført oss fra våre omgivelser. Og det er kanskje ikke så rart. For fra en tidlig alder, lærer vi at våre følelser kommer fra andre mennesker, situasjoner og omstendigheter.  Fordi denne troen er så inngrodd i oss, har vi ikke engang stilt spørsmål ved dette.

Men, det finnes en annen retning å se i, og det er å avdekke den sanne kilden til stress. Når den sanne kilden til stress er oppdaget og gjennomskuet, så er det ikke bare enklere å håndtere stress, men man opplever en bærekraftig endring i selve stress nivået man føler på dag ut og dag inn.

Min historie

Før jeg kom over forståelsen av stress, som jeg skal dele med deg i dette blogginnlegget, så hadde jeg hva jeg vil kalle svart belte i å stresse. Men, om du hadde spurt meg på den tiden om jeg var stresset, så ville jeg nok ikke ha uttrykket dette selv. Jeg så det nemlig som helt normalt, nødvendig og uunngåelig i min hverdag å ikke skulle føle stress med det tempoet jeg holdt.

Jeg hadde fått jobb i oljebransjen som selger og det var et høyt arbeidstempo, da olja var på topp. For meg så det ut som at min jobb var kilden til mitt stress. Men, jeg var en arbeidsom person, så jeg skulle klare å holde tempoet oppe. For å fortelle en lang historie kort, så gikk ikke dette så veldig bra. Og når jeg begynte å føle på stresset både fysisk og psykisk, så tråkket jeg bare hardere på gasspedalen.

Jeg kom til et punkt hvor jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe. Jeg så 2 utveier, den ene var å slutte i jobben min og den andre var å finne noe, som kunne hjelpe meg med å lindre stresset. Jeg valgte å finne noe som kunne lindre stresset mitt, så jeg begynte med yoga og meditasjon. Senere begynte jeg også på NLP (Neurolingvistisk programmering) for å prøve å kontrollere sinnet mitt.

Selv om jeg nå hadde noe som skulle lindre stresset mitt og noe som skulle kontrollere sinnet mitt, så opplevde jeg fortsatt at jeg ble bombardert av stress. Etter en hard kamp med meg selv for å prøve å takle min hverdag så ble jeg langtidssykemeldt. Jeg var dypt deprimert og fungerte veldig dårlig i hverdagen. Og jeg sloss lenge med en følelse av skam, for at jeg ikke klarte å håndtere livet mitt.

Jeg var tydeligvis ikke alene om å ha utfordringer med stress

Om vi tar en titt på sykefraværsstatistikken her i Norge, så er 60% av legemeldt sykefravær forbundet med stressrelaterte sykdommer. En av tre tenåringer er kronisk stressa. Og dette på tross av at vi har aldri før hatt så mye teknikker, aktiviteter og stressmestringskurs noen gang.

Det tilrettelegges mye i næringslivet, for å hjelpe sine medarbeidere med deres utfordringer med stress. Skolene iverksetter prosjekter og tilrettelegging for å hjelpe ungdommen med skolestress. Men, statistikken er ikke særlig oppløftende selv med alt som skal være til hjelp for å takle stresset.

En liten test

Før jeg avslører hva jeg har lært, som har ført til en bærekraftig og varig endring i å oppleve stress i min hverdag, så ønsker jeg å invitere deg til å utføre følgende test.

  1. Tenk på noe gøyalt og kjenn etter hva du føler
  2. Tenk på noe trist og kjenn etter hva du føler
  3. Nå skal du tenke på noe gøyalt og ha en trist følelse samtidig

Det gikk dårlig tenker jeg? Alle de menneskene jeg har spurt om å gjøre denne testen i løpet av de 4 siste årene, så har ingen fått til nr 3 i testen. Og dette er gode nyheter. For dette er med på å peke i retningen av at stress kommer ikke fra der du tror det kommer fra. Og det er også derfor jeg har hatt en enorm endring i mitt stressnivå, etter at jeg så sannheten i dette.

Hvor kommer stress fra?

Hva vi trenger å se og å forstå på en innsiktsfull måte, er at stress ikke blir påført oss fra våre omgivelser. Jeg kan nesten høre deg gispe og du kan sikkert gi meg 100 vis av eksempler på at dette ikke er sant. Og jeg forstår det veldig godt, for det kunne også jeg før jeg forstod den sanne kilden til stress. Jeg hadde mange argumenter og strittet imot denne uttalelsen, men en dag så ble nysgjerrigheten min større enn ego mitt. For om dette var sant, så betydde dette at jeg kunne ha samme høye aktivitet i hverdagen uten det høye stressnivået!

Vi lever 100% i følelsen av energien Tanke som strømmer gjennom sinnet vårt til enhver tid. Det er derfor du ikke fikk til nr. 3 i testen. Så allerede har du en slags forståelse for at følelser ikke kan komme fra omgivelsene. Men, vi må innsiktsfullt oppdage denne sannheten og at dette gjelder 100% av våre følelser, selv om det ser ut som at det kommer utenfra.

Men sannheten er at våre følelser blir ikke holdt på plass av noe i våre omgivelser, de kommer fra et sted 100% av tiden og går over først når Tanke har passert. Dette betyr at det er ikke noe i våre omgivelser som må endres på for at våre følelser skal endre seg. Og hva vi kaller «stress triggere» i våre omgivelser, kan ikke putte en følelse i oss.

Psykologiske grunnprinsipper

William James, som døde i 1910, anerkjent av mang som «psykologiens far» forutså at innen psykologi ville de til slutt oppdage grunnprinsipper – grunnleggende sannheter, som forklarer menneskets psykologiske liv. I de siste 40 årene har dette ekstraordinære funnet endelig blitt gjort i den vestlige verden, av en mann med navnet Sydney Banks.

Vi er privilegerte å leve i en generasjon der de grunnleggende Prinsippene innen psykologi nå er avdekket. Hva som var William James drøm, er vår virkelighet og læren om disse Prinsippene er hva som setter stress på hodet.

Hvordan få innsikter om den sanne kilden til stress

Det som er en «game changer», er å få dine egne innsikter inn i linken mellom følelse og tanke. Og vi har i dag grunnprinsipper vi kan lære om, som belyser veien for oss til misforståelsen vi lever med i dag, om at våre omgivelser kan putte følelser i oss. Jeg skal hjelpe deg litt på veien ved å dele noen korte videoer, som en start i din utforsking.

Om du skulle ønske ytterligere hjelp på veien, setter jeg i gang et 6 ukers onlinekurs i starten av 2018 (1-1 personlig kurs). På dette kurset vil du lære om grunnprinsippene William James forutså at ville bli avdekket. Du vil gjennom kurset få en bedre forståelse for hvordan du selv (og alle andre) fungerer på et prinsipielt nivå.

Forståelsen vil øke din trivsel og velvære i hverdagen, og redusere stress. Dette kan være den perfekte julegaven til deg selv eller noen du er glad i. Frem til 15.desember er det spesialpris på dette kurset, så benytt deg av denne gode prisen.

Men, før du tar noen beslutning om å delta på kurset, se de korte videoene først.

Mine følelser er mine, ingen situasjon, omstendighet eller person kan ta kontroll over dem – Marianne Kronkvist

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside, for å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av grunnprinsippene på mail.

Lykke til!

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts