De 3 Prinsipper er ikke en oppskrift på livet, men en beskrivelse

De 3 Prinsipper er ikke en oppskrift på livet, men en beskrivelse

I samtaler med mennesker om forståelsen av de 3 Prinsipper, før de har hatt en dyp nok innsikt inn i hva Prinsippene beskriver/peker mot. Kan det høres ut og oppfattes som at forståelsen er en oppskrift.

Her er noen få eksempler på hva folk sier;

Så jeg skal bare la folk tråkke på meg, siden følelsen av frustrasjon kommer fra meg?

Så jeg skal ikke føle meg såret, når noen sier noe stygt til meg?

Så du mener at om noen dør, så skal man ikke være trist?

Jeg skal prøve så godt jeg kan å belyse denne misforståelsen i dette blogginnlegget, men først må vi se på;

Hva betyr Prinsipper?

På norsk så tenker mange når de hører ordet Prinsipper, at vi snakker om en persons regler eller noe man skal etterfølge. Men, dette stemmer ikke. Hva vi prater om/peker mot er Universelle Prinsipper på lik linje med tyngdekraften.

Og som vi alle vet, tyngdekraften forteller oss ikke hvordan vi skal leve livet vårt. Prinsippet tyngdekraft er kun forklarende i sin betydning. Det følger med implikasjoner/konsekvenser av at tyngdekraften fungerer «kun» på en måte. Så om du slipper en penn, så faller den «alltid» til bakken.

Det er 3 kriterier for at noe skal bli  betraktet som Prinsipp. Det må være forklarende, forutsigbart og alltid sant. De 3 Prinsipper, oppdaget av Sydney Banks møter all disse 3 kriteriene.

William James, som døde i 1910, anerkjent av mang som «psykologiens far». Han forutså at, innen psykologi ville de til slutt oppdage Universelle prinsipper.  Grunnleggende sannheter, som forklarer menneskets psykologiske liv. Og vi er så privilegerte å leve i en tid, hvor dette nå er avdekket og som vi kan lære om.

Misforståelse om at Prinsippene er en oppskrift

Her er 2 senarioer som eksempler på hvordan vi misforstår og tror at Prinsippene er en oppskrift.

Du står i bilkø på vei hjem fra jobb og du føler deg stresset og utålmodig
Du står i bilkø på vei hjem fra jobb og du føler deg avslappet og rolig

Når vi ser på Prinsippene som en oppskrift. Da tror vi at, en av disse to eksemplene er riktig eller at en av de er feil. Så om du forstår Prinsippene, så er eksempel 2 riktig. Om du ikke forstår Prinsippene, så opplever du eksempel 1. Men her er saken, Prinsippene er i spill i begge eksemplene.

For Prinsippene forklarer bare, hvor følelsen din kommer fra, ikke hva du skal føle. Så om du føler deg stresset og utålmodig, så kommer dette fra Tanke i øyeblikket. Om du føler deg avslappet og rolig, så kommer dette fra Tanke i øyeblikket. Så en implikasjon/konsekvens med Prinsippene, er at vi vill «alltid» føle Tanke i øyeblikket.

Frykt med å forklare hva Prinsippene peker mot

Mange har sterke innvendinger i begynnelsen mot det faktum at vi lever i følelsen av Tanke og ikke i følelsen av våre omgivelser. Meg selv inkludert, før jeg fikk min første innsikt om forbindelsen mellom Tanke/følelse. Så mange tror da at, det å skulle fortelle noen at hva de føler kommer fra dem selv, så høres det ut som om vi beskylder dem for å føle hva de føler.

Vær med meg i denne metaforen, selv om den høres usannsynlig ut. Si at du holder hånden din på en varm plate. Du kjenner på smerte, men du er ikke klar over at smerten kommer fra hånden på den varme platen. Om jeg forteller deg hvorfor du har smerter, ville du blitt sur på meg? Ville du trodd at jeg beskylte deg for at du hadde smerter? Og fordi at jeg nå har fortalt deg hvor smerten kommer fra, betyr det nå at du ikke skal føle mere smerte? Nei, om du legger hånden på nytt på plata, så vil du føle smerte. Men, du vil sannsynligvis ikke legge hånden så ofte på plata lenger, etter at du fikke en forklaring på hvorfor du følte smerte.

Forståelsen er beskrivende ikke resultat orienter

Så i metaforen over, så vil resultatet være at du opplever mindre smerte pga at du ikke legger hånden på platen så ofte lenger. Men forståelsen prøver ikke å hjelpe deg med å ikke skulle føle smerte. Nei, den forklarer bare hvor den kommer fra. Så når vi prøver å forstå Prinsippene for å slippe å føle noe, så er vi blinde for hva de peker mot. De ikke er ikke resultat orientert, men kun beskrivende.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside, for å få nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av grunnprinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts