Fra separate realiteter til Oneness

Ganske tidlig i min utforsking av Prinsippene, hørte jeg mange prate om at vi alle lever i separate realiteter. Og min forståelse frem til dette, var at vi mennesker er jo forskjellige, så jeg følte at jeg på en måte forstod hva de mente.

Men jo mer jeg utforsket forståelsen av Prinsippene, så forstod jeg at jeg ikke helt hadde sett den sanne betydningen eller implikasjonen. Med implikasjon, så menes det konsekvens. Med andre ord så er det ikke noe som må tilføres eller gjøres.

Det var først når jeg kom over Keith Blevens og Valda Monroe sin forklaring om dette temaet, at jeg så dette dypere. De hadde laget et dokument med en rekke implikasjoner som følge av Paradigmet prinsippene beskriver. Og en av de var separate realiteter, de beskriver det som følgende;

Les videre Fra separate realiteter til Oneness