Å leve i tråd med hvordan livet fungerer

Å leve i tråd med hvordan livet fungerer

Selv om det for lenge siden ble oppdaget at sola ikke går rundt jorda, så sier vi fortsatt soloppgang og solnedgang. Og selv om det ikke er fakta at dette skjer, så ser det faktisk slik ut for oss. Men, vi har en forståelse som er forankret i sannhet. Og det er at det er jorda som beveger på seg, ikke sola.

Nå har det ikke noen påvirkning på vår livskvalitet at det ser ut for oss at sola går opp og ned, selv om dette ikke er et faktum. Så selv om vi ikke lever i tråd med fakta, så innvirker ikke dette på våre liv.

Misforståelse som har innvirkning på vårt liv

Men, det finnes andre områder i livet vårt hvor det har en stor påvirkning både på livskvaliteten og innvirkning på livet, fordi vi ikke lever i tråd med fakta. Og det er, hvordan våre opplevelser skapes. Og hvor våre følelser kommer fra.

Mye av grunnen til at vi ikke lever i tråd med hvordan dette fungerer. Det er på grunn av at vi aldri har hatt et Prinsipp-basert rammeverk, når det kommer til forståelsen av vår psykologi. Vi lever ut fra antagelser om hvordan det ser ut for oss at menneskesinnet fungerer. Og det selv om det finnes mange motsigelser i livet vårt til disse antagelsene og hvordan det ser ut for oss.

Når man mener at noe fungerer på en måte ut fra antagelser, så skaper dette kompleksitet. Og det på grunn av at man ikke har noe fundamentalt å forholde seg til. Og når det kommer til menneskesinnet, så kan man vel trygt si at kompleksiteten har gått over styr.

Vår tids største misforståelse, er at vi lever som om våre opplevelser kommer fra våre omgivelser. Fra utsiden inn som vi kaller det. At våre omgivelser skaper våre tanker og følelser. Det er derfra utsagnet «Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det» kommer fra. Hvordan vi tenker og føler om disse opplevelsene som kommer fra en verden der ute, dikterer med andre ord vår livskvalitet og våre liv.

Problemer som oppstår

Denne misforståelsen er ikke på grunn av at vi er dumme. På lik linje som at når de trodde at sola gikk rundt joda, så var det ikke fordi at de var dumme. Det var den forståelsen de hadde. Og det ser jo også slik ut til dags dato at sola går opp og ned.

At misforståelsen av hvordan opplevelser skapes påvirker våre liv og det på en ikke så hensiktsmessig måte, kan man lett se i vårt samfunn i dag. Noen eksempler;

Skolestress – 1 av 3 ungdommer sliter med skolestress (skole er årsak til følelsen av stress)

Stress og utbrenthet i arbeidslivet – høyt arbeidspress, tidsfrister og stresstriggere (jobb er årsak til følelsen av stress)

Det er derfor det er så viktig å få ut denne kunnskapen, som oppklarer vår misforståelse om våre opplevelser og følelser. Vi lever i dag i en tid hvor vi nå har fått et rammeverk for hvordan forstå menneskesinnet. Og det på bakgrunn av psykologiske Prinsipper. Dette danner et helt nytt fundament for forståelse, slik at vi lever i tråd med hvordan menneskesinnet fungerer.

«Someday someone will find Principles for psychology and when they do, it will change the field to a philosophy and a science and in turn it will help millions of people» – William James

Prinsipp basert modell

Dette bringer ikke bare med seg håp innen psykisk helsearbeid og det å fremme mental helse. Men, det er et solid lærings fundament, så kommende generasjoner vokser opp med en forståelse som er forankret i sannhet. Disse prinsippene oppklarer våre misforståelser. Avdekker vår friske mentale helse og medfødte livsstyrke, til å navigere livets uunngåelige opp og ned turer.

Dette rammeverket er bygget på en Prinsipp-modell, basert på universelle Prinsipper. Da menes det ikke et sett med prinsipper i form av regler eller en persons regler. Men fundamentale Prinsipper (tenk på tyngdekraften), som gjelder oss alle mennesker. Uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bosted, oppvekst, utdannelse etc.

Hvordan kan man definere at noe er Prinsipper?

Det er 3 kriterier for at man kan definere noe som Prinsipper og det er;

  1. Konstant (fungerer på samme måte hver gang)
  2. Beskrivende (hva som til enhver tid skjer)
  3. Forutsigbar? (hva som er resultatet)

Du kan bruke disse 3 punktene for å teste ut ting i livet ditt, som du tror er årsaken til hvordan du har det. Se om de oppfyller Prinsipp testen. Her er et lite eksempel for å hjelpe deg på vei. Solen gjør meg glad. Har du noen gang vært lei, sint, frustrert ol. når det har vært sol?

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å dele dine refleksjoner om dette blogginnlegget. Har du lyst å vite mer om forståelsen av Prinsippene, kan du bestille en gratis 60 min Mentor time HER.

Om du ønsker, kan du registrere deg gratis inne på min hjemmeside. Så får du nye blogginnlegg og nyheter om forståelsen av Prinsippene på mail.

Hjertelig hilsen

Marianne

Written by:

Marianne Kronkvist

Marianne er 3P Mentor og jobber ut ifra forståelsen av de 3 Prinsipper, først artikulert av Sydney Banks. Hun brenner for å formidle det sanne psykologiske paradigmet som de 3 Prinsipper tilsammen skaper.

View All Posts