3PP

Logikken bak vår psykologi

Det er en logikk bak vår psykologi som er basert på fundamentale prinsipper som ikke er så åpenbar. Denne logikken bringer en presis og dyp åpenbaring om det mentale livets natur og hvordan det fungerer. Når vi har innsikt om dette, begynner vi å se hvordan denne logikken fungerer i vår egen psykologiske opplevelse.

Gjennom tidene har det vært opplysende for menneskeheten når vi har klart å fortelle forskjellen mellom hvordan noe faktisk fungerer, og hvordan det ikke gjør det. Når menneskeheten avdekker grunnleggende kunnskap. Kunnskap som alltid har eksistert, men som ikke tidligere har blitt forstått i stor skala. Er dette et paradigmeskifte, et evolusjonerende sprang i vår utvikling.

Forståelsen av at jorden er rund, at vi eksisterer i et sol sentrert solsystem, og at bakterier er en virkelighet som påvirker menneskers helse. Er alle eksempler på evolusjonære sprang. Der vi har klart å forstå hvordan disse systemene faktisk fungerer, og derfor hvordan de ikke gjør det. En åpenbaring av denne ordenen, som avdekker en dypere eksisterende logikk. Vil utelukke overtro, konkurrerende teorier og selvlagde filosofier som tidligere ble antatt for å være sanne.

3 Prinsipper Paradigme

De 3 Prinsipper danner et Paradigme som er et grunnleggende sprang i vår forståelse av menneskets psykologi. En logikk som avdekker Tanke og følelse sin uatskillelige natur, som kaster nytt lys på dagens forståelse. Tanke og følelse er to sider av samme mynt. Selv om vi ofte blir lurt av å tro at Tanke og følelse kan splittes, er de i sannheten uatskillelige. Når vi tror at de kan splittes, har vi ingen andre muligheter enn å oppleve at følelsene våre kommer direkte fra en annen kilde, uten at Tanke er involvert.

Dette psykologiske paradigmet slår fast at vi kun opplever livet vårt gjennom Tanke. Vi kan ikke ha en psykologisk opplevelse av livet uten at «Tanke i øyeblikket» er inkludert som kilden til hva vi føler. Rent praktisk betyr dette at selv om det kan se ut og føles som det, så kan ikke omstendigheter, andre mennesker, fortiden eller fremtiden være kilden til vår følelse og opplevelse. Dette sier ikke at emnet for det vi tenker på ikke er reelt. Det er å si at vi bare føler Tanke i øyeblikket om hva vi tenker på. Objektet vi tenker på har ikke makten til å diktere hva vi føler.

Forklaring: Tanke er en forkortelse for de 3 Prinsipper – Tanke – Bevissthet – Livskraft. Følelse er en forkortelse for sinnstilstander, humør, meninger, holdninger, opplevelser. Situasjon er en forkortelse for omstendigheter, andre mennesker, fortid/fremtid, identitet.

The Three Principles are before human experience that accounts for all human experience.

Psykologisk subtraksjon

Massive mengder av unødvendige tanker faller bort når vi begynner å eliminere ideen om at noe annet enn «Tanke i øyeblikket» kan være opphavet til hva vi føler. Dette er ganske så annerledes enn, og dypere enn selvutvikling, analysering, selvrealisering eller viljestyrke. Når vi innsiktfullt ser at noe er ulogisk og umulig. Blir det mindre fristende å tro på eller å skulle vurdere det, og det vil da naturlig og logisk falle bort.

Å oppdage dette skillet, mellom hvordan vi fungerer og ikke fungerer, er som å finne en klok sorteringsmaskin. Den sorterer for oss tanker vi hadde som var basert på en ulogisk idee om hvordan tanke og følelse fungerer. Årsaker til følelsene våre som tidligere ble antatt å være sanne, blir ulogiske og ikke levedyktige. Det er ingen måte å forestille seg hvor mange forskjellige tanker, dilemmaer eller unødvendige ideer som vi ikke lenger kommer til å tenke på.

Vi kan alle oppleve innsikter om at vi lever i følelsen av Tanke, øyeblikk til øyeblikk. Dette er hvordan vår psykologi fungerer og det er her møter det eksisterende fundamentet for mental helse, resilien og psykologisk trygghet som er alles fødselsrett. 

“Someday someone will find principles for psychology and when they do, it will change the field to a philosophy and a science and in turn it will help millions of people” – William James (the father of psychology)