Hvorfor er det slik at noen mennesker håndterer livets opp og nedturer, mens andre sliter?
Hvorfor har noen mennesker lettere for å kommer over ting, mens andre blir sittende fast?
Hvorfor er det slik at vi en dag kan føle oss engstelige eller overveldet og neste dag føler vi oss helt fine? Når våre livs omstendigheter er nøyaktig de samme?
Hva er det som holder oss fast i mønster av atferd som ikke lenger tjener oss?
Hvorfor er noen mennesker mye vanskeligere å komme overens med enn andre?
Hvorfor virker det som enkelte mennesker har en magisk evne til å uroe oss eller «trykke på våre knapper»?
Hva er den virkelige kilden til alle varianter av stress i våre liv?
Hva er det som bringer med seg bærekraftig og varig endring for oss selv og andre?

Det er et presis og intelligent system bak hvordan menneskers tenkning fungerer. Dette systemet påvirker direkte folks atferd, følelser og personlighet. For eksempel hvor godt folk håndterer livet, hvor godt de går sammen med andre mennesker, hvor glade de er – er alle direkte knyttet til dette systemet som allerede arbeider perfekt i dem. Prosessen vi bruker innebærer å hjelpe mennesker til å lære og å forstå prinsippene som ligger bak dette systemet. Læringen innebærer å hjelpe folk å se en faktor, som er usynlig for de, i store deler av sine daglige liv. I det øyeblikk dette systemet blir synlig for en person endres personen.

Prinsippene Livskraft, Bevissthet og Tanke er kun metaforer, som peker mot hva det er som gjør oss mennesker i stand til å erfare og respondere til hva vi kaller eksistens.

Når du innser for deg selv, gjennom dine egne personlige innsikter, at livet er skapt fra innsiden og ut, vil du umiddelbart begynne å leve mer i tråd med livet. Du vil begynne å se at følelsene dine kommer fra tanke, og tanke alene – ikke fra andre mennesker eller omstendigheter. Fra øyeblikk til øyeblikk opplever vi vår egen subjektive versjon av virkeligheten, skapt av energien som dukker opp i form av tanker, bilder, oppfatninger, følelser, meninger og opplevelser.

Implikasjonen av dette, er at mens det kan føles som om vi reagerer på en virkelighet vi ser «der ute». Om vi tar et skritt tilbake, vil vi begynne å se at denne virkeligheten er i perfekt tråd med de tanker vi til en hver tid har. Faktisk, er den virkeligheten du opplever, en projeksjon av ditt sinn og ikke noe mer. Med en forståelse for Tankes natur, endrer dette alt og gir et helt nytt fundament å leve ut i fra.

Et fundament hvor du kan;

Nyte en stadig dypere følelse av indre fred – Gå gjennom uunngåelige nedganger mer grasiøst – Ha mer trivsel på en mer regelmessig basis uavhengig av nåværende eller tidligere omstendigheter – Bruke mer tid på å være fullt tilstede og engasjert i livet – Lytte og kommunisere med større dybde og sikkerhet – Ha mer kjærlighet og forståelse i alle relasjoner – Nye tanker og kreative ideer.

«Etter å ha samarbeidet med Marianne, så er de største endringene for meg, at mens jeg tidligere eltet videre på alle slags negative og ubehagelige følelser som f.eks sinne, redsel, uro osv, blir jeg nå både sint, redd, urolig osv uten at jeg holder liv i følelsene i det uendelige. Jeg flyter mer med i alle bølgedalene uten å føle meg forpliktet til å analysere og lete etter dypereliggende årsaker og mistenkeliggjøring av mitt sinn og reaksjoner». Kvinne 60, Bodø