Har du akseptert at det å leve med stress er bare en normal del av livet?

Du trenger ikke å leve med stress. Det kan være normalt, men det er på ingen måte naturlig. I din naturlige tilstand, er du rolig, avslappet og med klar tenkning.

Hensikten med kurset

De fleste kurs og programmer innenfor tema stress i dag, tilbyr alle på en eller annen måte å skulle mestre stresset, ved å bruke teknikker eller få ned stressnivået etter at det har oppstått med Mindfulness øvelser. Men sjelden fører disse måtene til noen form for bærekraftige endringer i nivået av stress man føler på dag inn og dag ut.

Vårt kurs program er orientert i en helt annen retning. Det fokuserer på de grunnleggende fundamentale prinsippene, som jobber bak kulissene i det menneskelige sinn. Når vi refererer til Prinsipper, så henviser vi ikke til ideer, verdier eller strategiske modeller. Vi peker på den rå mekanismen bak all erfaring. Disse prinsippene er den manglende linken til å forstå kilden til stress og avdekke den iboende indre kraft og medfødte mentale velbefinnende vi alle mennesker har tilgjengelig.

Når prinsippene blir synliggjort, hjelper dette oss til å ha mer klarhet og ro uavhengig av omstendighetene våre. Dette er fordi vi avdekker noe som allerede er iboende i alle mennesker, uansett hvilken situasjon de er i. Så dette er ikke noe som må implementeres i hverdagen eller pålegges å sette av tid til i livet. Kurset er ikke en oppskrift, men heller en beskrivelse av hvordan sinnet vårt fungerer på et fundamentalt nivå.

Gjennomføring av kurset

Kurset består av 6 gruppesamlinger på nettet av 90 min, hvor vi sammen utforsker denne forståelsen. Utenom gruppesamlingene, vil du få diverse undervisningsmateriell av arten lyd filer, video og artikler, som vil støtte deg i din læring og utforsking. Undervisningsmateriell er på engelsk og norsk.

Modul oversikt

Modul 1 – Hvor kommer stress fra?

Modul 2 – Vår iboende indre kraft

Modul 3 – Å gå seg bort i tankene

Modul 4 – Å ta ting personlig

Modul 5 – Hvordan ser verden ut med et klart sinn?

Modul 6 – Hvordan stå trygt i endring?

Deltagernes personlige innsikter vil hjelpe dem til;

Å forstå den sanne kilden til stress, skuffelse og frustrasjon

Økt mental klarhet og fokus – bedre beslutninger, færre feil

Se den midlertidige karakter av en lavere sinnsstemning

Effektivt kommunisere og bygger tillitsfulle relasjoner med pasienter /beboere og deres familie

Forstå hvorfor folk har ulike reaksjoner på de samme situasjonene

Lettere dialog med kolleger og ledere

Bedre evne til å prioritere i en travel hverdag og være trygg i de prioriteringer en gjør

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kriteriet er at du jobber innen helse- og sosialvesenet

Hvordan foregår onlinekurset?

Online kurset vil skje gjennom møte applikasjonen Zoom Meeting. Denne applikasjonen fungerer på pc, mac, iOS og Android. Du vill motta en møte ID som du trykker på og du kommer da rett inn i gruppa. Høretelefoner anbefales.

PROGRAM 2017:

Klokkeslett: kl. 18.30 – varighet 90 min

Dato: 22/08 – 05/09 – 19/09 –  03/10 – 24/10 – 07/11

Pris: kr 1950 for online kurs inkludert 1 personlig mentor time

Ønsker du å være med på en slik gruppe, kan du ta kontakt med en av oss, så vil vi ta en samtale på forhånd med deg. Det vil kun være plass til 10 deltagere (min 5), nettopp fordi vi ser verdien av deg. Marianne: marianne@3pinstituttet.no og Kaja Flatøy: kajaf@hotmail.com. Finn mer ut om Kaja, HER og Marianne HER

 

Hjertelig hilsen

3P-Mentor og Akuttsykepleier
Kaja Flatøy

kaja

 

 

 

 

 

 

3P-Mentor Marianne Kronkvist

11927466_827860260644902_3045767540924380497_o