Vi står foran et skifte i kunnskapen om hvordan vi mennesker fungerer psykologisk, om hvordan vi opplever livet gjennom følelsen av våre tanker og denne kunnskapen ligger til grunne for alt vi på 3P Instituttet arbeider med å formidle.

Det formidles ingen teknikker eller verktøy du må bruke i livet ditt på 3P Instituttet. Formidlingen er bygget på å skape rom for egen innsikt og forståelse, som gir bærekraftig og varig endring.

Alle har en fornemmelse av at det å ha et klart sinn, både føles bra og gjør at vi kan utføre ting i livet på en god måte. Et rotete og kaotisk sinn med mye tankestøy kjenner vi alle igjen i at, det både føles dårlig og det påvirker våre liv på en liten hensiktfull måte. Vi guider mennesker i retningen av et klart sinn og deres medfødte livsglede og indre trygghet. Uavhengig av omstendigheter og situasjon.

Hvem kan ha nytte av å forstå mer om de 3 prinsipper?

Kort sagt – alle mennesker, fordi vi alle tenker og føler vår vei gjennom livet. Imidlertid kan prinsippene være spesielt nyttig:

Hvis du opplever angst eller depresjon
Hvis du opplever stress eller er på vei mot utbrenthet
Hvis du føler deg overveldet
Hvis ditt forhold/rellasjon er på hell
Hvis din bedrift har behov for å øke inntekter / salg
Hvis du blir bedt om å gjøre for mye med for lite ressurser på jobb
Hvis du trenger å lede et team eller avdeling, som har ikke oppnåd resultater
Hvis din kreativitet føles blokkert
Hvis du føler deg engstelig om en kommende utfordring
Hvis du føler at du har mistet vitalitet / mojo / livsgleden
Hvis du er bekymret for din helse
Hvis du er bekymret for finansiell ustabilitet